U bent hier

Zero afval Challenge

Woont u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en wilt u uw vuilnisbak op dieet zetten? Weet u niet hoe u daarmee moet beginnen en wilt u graag begeleiding hierbij? Dan is de Zero Afval Challenge die wordt georganiseerd door Leefmilieu Brussel iets voor u!

Klaar om deel te nemen aan de Challenge?

Vul het onlineformulier in vóór 8 januari 2020. 

Waarom?

De eerste editie van de Zero Afval Challenge heeft ons getoond dat het mogelijk is het afval van de Brusselaars sterk te verminderen.  De deelnemers aan de Challenge produceren veel minder afval dan de gemiddelde Brusselaar. Ongeveer 75% minder! Zijn afval verminderen is niet enkel mogelijk maar zelfs dringend nodig om de klimaatverandering tegen te gaan.  Telkens een voorwerp wordt hergebruikt en niet verbruikt, worden natuurlijke rijkdommen bespaard.  Maar het gebruik van natuurlijke hulpbronnen (extractie, transport en verwerking) vertegenwoordigt 50 à 65% van de totale wereldwijde emissies van broeikasgassen (BKG).  Afval verminderen kan helpen om de klimaatverandering te bestrijden.

Voor wie?

Om aan te tonen dat Zero afval voor iedereen mogelijk is, zullen 180 Brusselaars met verschillende profielen worden geselecteerd (alleenstaanden, gezinnen met jonge kinderen of tieners, eenoudergezinnen, samenhuurders (al dan niet studenten), gepensioneerden, enz.) waarbij ook zal worden gewaakt over de diversiteit van de woningtypes en hun geografische spreiding in het Gewest.

Nieuw: U kan in team deelnemen aan de Challenge.  U kan zich inschrijven met een groep van buren, vrienden,... Bij elke animatieactiviteit stuurt u een vertegenwoordiger die vervolgens de kennis doorgeeft aan de rest van het team.

Hoe?

Deze vijftig bevoorrechte personen krijgen gedurende 5 maanden (van oktober tot maart) een gepersonaliseerde begeleiding om hun afval met 50% te verminderen. Op het programma: uitwisseling van ervaringen, vergaderingen, bezoeken of opleidingen die speciaal voor hen worden georganiseerd.

Om hun vooruitgang te kunnen vaststellen, zullen ze hun afval wegen (minstens het restafval uit de witte zak) en zij zullen vervolgens hun gegevens invoeren via de virtuele coachingtool. Deze tool zal hen ook in staat stellen om de vooruitgang te controleren die zij boeken in de door hen geselecteerde acties en te vergelijken met andere deelnemers.

Het programma van de Zero Afval Challenge

Op het programma:

 • Weeg uw afval gedurende 1 maand vóór de eerste uitdagingen. 
 • 3 ontmoetingen tussen deelnemers, deskundigen en Brusselse “Zero Afval Ambassadeurs”.
 • 1 à 3 maandelijkse uitdagingen om thuis te experimenteren - op  vrijwillige basis - om zich te verzekeren van een vooruitgang. 
 • 3 opleidingsworkshops naar keuze uit 10 thema’s geleid door professionelen. 
 • Weeg uw afval gedurende 1 maand vanaf midden september 2020. 

Het wegen zal gebeuren met uw eigen personenweegschaal en zal plaatsvinden tussen de bevestiging van uw inschrijving en de 1e ontmoeting in februari 2020.  De gezinnen die dit wensen zullen hun afval (witte zakken) het hele jaar door kunnen invoeren in een zero-afvalkalender die ze zullen ontvangen of via de virtuele coachingtool . Systematisch wegen maakt het immers mogelijk de vooruitgang te volgen en te vergelijken met de andere deelnemers.  Het is zeer stimulerend!

De eerste ontmoeting zal plaatsvinden in het gebouw van Leefmilieu Brussel op de Thurn & Taxis-site in februari 2020.  Ze is bedoeld om alle startinfo te ontvangen (lijst met gebaren om mee te experimenteren, adviezen, tutorials en recepten, goede adresjes,...).  Het zal ook de gelegenheid zijn om de Brusselse “Zero Afval Ambassadeurs” te ontmoeten die u concrete tips kunnen geven over hoe u zero afval kan bereiken en waar u zich kan bevoorraden in uw gemeente.   Er zullen ook talrijke demonstraties zijn en recepten die in uw aanwezigheid worden bereid om u te tonen dat het mogelijk is.  Het zal de gelegenheid zijn om banden te smeden tussen de deelnemers en oplossingen uit te wisselen, want dit is de eenvoudigste, efficiëntste maar ook aangenaamste manier om te veranderen.  

De 3 opleidingsworkshops moeten worden gekozen uit 10 workshops, geleid door professionelen: 

 • Hoe een woning efficiënt opruimen? 
 • Hoe voedselverspilling bestrijden? 
 • Een keuken zonder afval: hoe begin je eraan? 
 • Zelf onderhoudsproducten leren maken. 
 • Zelf cosmetica leren maken. 
 • Wat als herstelling mogelijk zou zijn voor iedereen? 
 • Oude kleren hergebruiken om er mooie nieuwe kledij van te maken - Creativiteit binnen handbereik. 
 • Opleiding composteren voor een appartement, een huis met een tuin of collectief composteren in de wijken. 
 • Ontdek hoe verpakkingen en papier/karton die in Brussel selectief worden opgehaald, worden gesorteerd - bezoek aan het Recyclis-sorteercentrum. 
 • Bezoek aan Brussel-Energie, de verbrandingsoven van Brussel voor niet-gesorteerd huishoudelijk afval (witte zakken). 

Deelnemen is gratis maar - meestal - beperkt tot 1 deelnemer per gezin.  De opleidingen zullen plaatsvinden op verschillende locaties in Brussel. 

De maandelijkse uitdagingen zullen via e-mail aan de deelnemers worden bezorgd.  Er is geen enkele verplichting om deze uitdagingen aan te gaan, want elke deelnemer volgt zijn eigen tempo en kiest zelf wat hij wil veranderen.  De uitdagingen zijn zodanig ontworpen dat ze gedragswijzigingen stimuleren.  

De tweede ontmoeting zal plaatsvinden in het gebouw van Leefmilieu Brussel op de Thurn & Taxis-site in juni 2020.  Het zal de gelegenheid zijn om ervaringen uit te wisselen en te evalueren wat al dan niet goed heeft gewerkt, maar vooral om oplossingen te vinden dankzij ontmoetingen met professionelen die verantwoordelijk zijn voor de opleiding en de Brusselse Zero Afval Ambassadeurs.  

Het tweede afvalweegmoment zal alle deelnemers toelaten om te vergelijken. U zal ook een enquête ontvangen om uw ervaringen op te tekenen.

De derde ontmoeting zal plaatsvinden in het gebouw van Leefmilieu Brussel op de Thurn & Taxis-site in oktober 2020.  Het zal de gelegenheid zijn om te weten of de uitdaging al dan niet een succes was.  En om de resultaten te vieren. 

De deelnemers die dit wensen - en enkel zij - kunnen hun ervaringen voorstellen op het Zero Afval Salon in november 2020.  Alleen maar om te tonen dat het mogelijk is en andere gezinnen aan te sporen om het avontuur aan te gaan.  

Dit is belangrijk want als alle Brusselaars dezelfde resultaten bereiken als de Challengers van 2018, zou er slechts ongeveer 50.000 ton huishoudelijk afval (witte zakken) moeten worden verbrand in plaats van 180.000 ton nu.   

Praktisch

Meer info?

Voorwaarden voor selectie?

Het is absoluut noodzakelijk dat u in Brussel woont en zich ertoe verbindt om uw restafval (witte zak) te wegen voor de duur van de Challenge. Deelnemers moeten ook bereid zijn om hun ervaringen te delen (via de website en de nieuwsbrief) en hun eindresultaten bekend te maken om anderen duidelijk te maken dat dit effectief mogelijk is!

Reserveer alvast 15 februari 2020, datum van de eerste activiteit, in uw agenda.

Datum van de update: 06/01/2020