U bent hier

Behandeling van huishoudelijk water

Wat gebeurde vroeger met het afvalwater van de bewoners en ondernemingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?  Het werd gewoon geloosd... in de Zenne... die uitmondt in de Schelde en, een beetje verder, in de zee.  Een ecologisch onleefbare situatie.  Het richtplan voor de sanering van de Zenne dat in 1980 werd opgesteld en later werd aangevuld door de saneringsverplichtingen van de Europese Richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater (91/271/EEG) stelde een einde aan deze praktijken door twee zuiveringsstations op te richten in Brussel.

Riool = collectieve zuivering

De zuiveringsstations Noord (sinds 2006) en Zuid (sinds 2000) hebben een hoog zuiveringsrendement en zijn voldoende groot om het afvalwater van respectievelijk 1.100.000 en 350.000 IE (inwoner-equivalent) te zuiveren.  Een titanenwerk dat wordt mogelijk gemaakt door het uitgebreide rioleringsnet waaraan elke producent van afvalwater moet aangesloten zijn.

Individuele zuivering

De gemeentelijke administratie kan u een afwijking op deze verplichting toestaan op voorwaarde dat de aansluiting technisch en/of economisch niet mogelijk is.  Dit is bijvoorbeeld het geval voor gebouwen die ver afgelegen zijn van het rioleringsnet of bepaalde afvoerbuizen die zich onder het rioleringsnet bevinden.  Een afwijking betekent echter niet dat u uw afvalwater om het even hoe kan lozen.  Integendeel, het moet door een individueel zuiveringssysteem worden behandeld.  Dit bestaat uit een zuiveringssysteem en een afvoervoorziening.

Het zuiveringssysteem

De septische put is het klassieke voorbeeld.  Het werkingsprincipe is zeer eenvoudig: het afvalwater blijft enkele dagen in een waterdichte tank staan waar de organische materie vloeibaar wordt gemaakt en gedeeltelijk wordt verteerd door bacteriën. Dit systeem heeft evenwel een beperkt zuiveringsrendement, wat verklaart waarom een groot deel van de vuilvracht in het ontvangende milieu wordt gestort.  De septische putten worden bovendien dikwijls beschouwd als een eenvoudige voorbehandeling van afvalwater.
De microstations maken een beter rendement mogelijk.  Hoe?  Door een aërobe biologische eenheid toe te voegen in het proces van verteren en decanteren.  Bovendien zijn deze complexere systemen aangepast aan het verwachte debiet en de vuilvracht die moet worden behandeld... wat zorgt voor een maximale efficiëntie.

Twee belangrijke punten:

  • Men moet ervoor zorgen dat er geen regenwater in deze zuiveringssystemen terechtkomt. Een microbehandelingsinstallatie heeft echter meestal "voedsel" nodig en kan geen regenwater gebruiken.
  • Het is belangrijk het systeem regelmatig leeg te maken. Om de efficiënte werking van de septische putten te garanderen wordt aangeraden de putten minstens om de 3 jaar te laten leegmaken door een bevoegde onderneming.

De afvoervoorziening

Eens het afvalwater is behandeld door het zuiveringssysteem moet het worden verspreid in de geologische lagen. Kies bij voorkeur voor een infiltratiesysteem in openlucht of een drainagenetwerk. Niets is beter dan een zinkput die in rechtstreeks contact kan komen met de watervoerende laag.
Goed om te weten! Plaats uw afvoervoorziening niet om het even waar! Het moet zich bevinden op minstens: 50m van oppervlaktewater, 50m van elke kunstmatige afvoer van regenwater in openlucht, 100m van een waterwinning, 100m van elke bron van drinkbaar, thermaal of mineraal water.

Goed om te weten!

Plaats uw afvoervoorziening niet om het even waar! Het moet zich bevinden op minstens:
 50m van oppervlaktewater,
 50m van elke kunstmatige afvoer van regenwater in openlucht,
 100m van een waterwinning
 100m van elke bron van drinkbaar, thermaal of mineraal water.

Te vermijden!

Bent u van plan een afvalverwerker onder uw gootsteen te plaatsen, vooral in de horeca? Vergeet dit idee snel! Deze apparaten zorgen ervoor dat allerlei ongepast afval in de waterbehandelingssystemen terechtkomt, houden het weg van hun normale recyclageketen en bevorderen verrotting in de rioleringen. Onthoud dat ze verboden zijn door de wet op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (van 26 maart 1971 en het uitvoeringsbesluit van 3 augustus 1976).

Iets anders: de riolen zijn geen vuilnisbakken! Giet er geen producten in die het ontvangend milieu kunnen schaden of de werking van de zuiveringsinstallaties kan hinderen. Gebruik de juiste reflex: er bestaan speciale ketens voor verf, chemische producten, gebruikte oliën en andere vloeibare producten die schadelijk zijn voor het leefmilieu zoals natriumhypochloriet (beter bekend onder de commerciële naam “bleekwater”).

Datum van de update: 30/07/2021