U bent hier

Mobility & Fleet Facilitator

Bedrijven en overheden kunnen voortaan een beroep doen op de Mobility and Fleet Facilitator voor ondersteuning bij het beheer van hun mobiliteit en hun voertuigenpark. 

Een “ mobiliteit & vloot facilitator” voor de bedrijven en overheden

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zichzelf ambitieuze doelstellingen opgelegd op het gebied van luchtverontreiniging, broeikasgasemissies en de energietransitie. Bedrijfsvervoerplannen en het voorbeeldgedrag van de overheden inzake transport zijn een hefboom om deze doelstellingen te bereiken. 

Naast de bestaande maatregelen biedt Leefmilieu Brussel de ondersteuning en begeleiding aan door een “Mobility and Fleet Facilitator”. Deze biedt individuele coaching aan voor Brusselse bedrijven en overheden om hen te begeleiden naar nieuwe mobiliteitspraktijken en vlootbeheer.

Een begeleiding op maat voor betere mobiliteitsdiensten en vlootbeheer

In deze ondersteuning kan de Facilitator de mobility en fleet managers onder meer helpen bij het opstellen van een mobiliteitsbudget, bij de transitie naar een koolstofvrij wagenpark en een duurzamer voertuiggebruik. In het algemeen adviseert de Facilitator u over alle mobiliteitsaspecten die verband houden met uw organisatie.

Samenvattend zal de Facilitator werken rond 3 belangrijke complementaire opdrachten:

  • Ondersteuning op maat voor mobiliteitscoördinatoren en vlootbeheerders: eerste contact, ontmoetingen, aanbevelingen, advies en opvolging, gepersonaliseerd voor elke ondersteunde organisatie; 
  • Opleidingen, evenementen, animatie van een netwerk van mobiliteits- en vlootbeheerders: de informatie die als onderdeel van de ondersteuning wordt verzameld, zal worden gebruikt voor nieuwe reflecties en het identificeren van goede praktijken die het onderwerp kunnen zijn van uitwisselingen tussen Brusselse mobiliteits- en wagenparkbeheerders; 
  • Helpdesk Mobility & Fleet: een e-mailadres en een telefoonlijn voor het beantwoorden van vragen van vlootbeheerders en mobiliteitscoördinatoren. 

Praktische informatie

De begeleiding van de Mobility & Fleet Facilitator is een dienst voorgesteld door Leefmilieu Brussel en is volledig gratis.

Indien u zich wenst te laten begeleiden door de Mobility and Fleet Facilitator, kan u deze contacteren via dit e-mailadres: facilitator.mobility.fleet@leefmilieu.brussels

U kan de Facilitator ook bereiken tijdens de kantooruren op het nummer 02/563 17 97.

Goed om te weten: u kunt ook een beroep doen op de "Facilitator laadinfrastructuur" als u vragen hebt over de installatie van laadpunten voor elektrische voertuigen.

Datum van de update: 31/05/2022