U bent hier

Een opleidingscentrum voor het klimaatregelingssysteem in motorvoertuigen worden (professionnels)

Wie (in toepassing van de Europese verordening nr. 307/2008) theoretische en praktische opleidingen wil geven over de recuperatie van de koelvloeistof R134A afkomstig van klimaatregelingssystemen voor motorvoertuigen van categorie M1 & N1, moet op voorhand erkend zijn. 

De categorie M1 betreft voertuigen bestemd voor het vervoer van personen met max. 8+1 zitplaatsen, terwijl categorie N1 voertuigen betreft bestemd voor het vervoer van goederen met een max. gewicht van minder dan 3,5 ton.

Alle hieronder vermelde documenten beschrijven de manier waarop de erkenning kan worden verkregen of de manier om door het Brussels Gewest te worden erkend indien dit soort van erkenning reeds in een ander Gewest (bv. Vlaams Gewest) of in een ander Europees land werd verkregen. 

In het raam van haar erkenningsaanvraag kan de opleidingsorganisatie de opleidings- en examenmaterie gebruiken die reeds door Leefmilieu Brussel werd goedgekeurd en door de vzw EDUCAM  werd geleverd. Dit is evenwel geen verplichting. 

Datum van de update: 21/12/2020

Documenten: 

  • Procedure voor het verkrijgen van een erkenning als opleidingscentrum voor klimaatregelingssystemen in motorvoertuigen (type M1/N1) erkend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - (.pdf)
  • Aanvraagformulier voor de erkenning als opleidingscentrum voor klimaatregelingssystemen in motorvoertuigen (type M1/N1) - (.pdf)(.docx)
  • Formulier voor de erkenning als opleidingscentrum voor klimaatregelingssystemen in motorvoertuigen (type M1/N1) - (.pdf)(.docx)
  • Formulier van melding van tijdelijk of definitieve stopzetting van een erkenning of een registratie (.pdf) (.docx)
  • Lijst van minimaal materiaal dat onmisbaar is voor opleidingscentra in klimaatregelingssystemen voor motorvoertuigen  - (.pdf)(.docx)
  • Modelbrief voor de mededeling van de resultaten van de opleidings- en examensessies - (.xls)

Wetgeving: 

Europese wetgeving:

  • Verordening (EG) nr. 842/2006 van 17 mei 2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen.
  • Verordening (EG) nr. 307/2008 van de Commissie van 2 april 2008 tot vaststelling, ingevolge verordening (EG) nr. 842/2006 van het Europees Parlement en de Raad, van minimumeisen voor opleidingsprogramma’s en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van opleidingsgetuigschriften voor personeel op het gebied van bepaalde gefluoreerde broeikasgassen bevattende klimaatregelingssystemen in bepaalde motorvoertuigen. 

Brusselse wetgeving :

Contact: 

Afdeling Vergunningen en Partnerschappen
Havenlaan 86 C, 1000 Brussel
Mevrouw Magalie Tomas Millan
Telefoon: 02 563 41 53 - Fax: 02 775 77 72