U bent hier

Geologie

540 miljoen jaar Geschiedenis onder onze voeten

De ondergrond van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat uit een reeks op elkaar gestapelde geologische sedimentaire lagen, gaande van het Vroeg-Cambrium (-540 miljoen jaar geleden) waarvan de top zich op meer dan 100 meter diepte kan bevinden, tot het Quartair onder de oppervlakte (> -1 miljoen jaar). Deze reeks lagen is het resultaat van de geologische geschiedenis die het Gewest de afgelopen 540 miljoen jaar heeft doorlopen.
De veranderingen van het klimaat, het milieu (zowel in zee als op het vasteland) en het reliëf hebben net als de tektonische invloeden hun sporen achtergelaten op deze verschillende geologische eenheden.
De Brusselse ondergrond kan worden verdeeld in 23 Stratigrafische Eenheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (SE/BHG) (.pdf), dat wil zeggen 23 sedimentaire lagen die kenmerkend zijn voor een specifiek geologisch tijdperk. Elke Eenheid heeft dus bijzondere eigenschappen op het gebied van lithologie, structuur, dikte, fossielen, extensie, mineralogie.

Brustrati3D: geologische modellering van de Brusselse ondergrond

De Brusselse geologische context werd gedetailleerd gedocumenteerd door de Belgische Geologische Dienst in het kader van het project voor stratigrafische modellering, Brustrati3D v1.0 (2017).

Dit project maakte het mogelijk om de tophoogten, uitbreidingen en diktes van de verschillende Stratigrafische Eenheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (SE/BHG) te modelleren, gaande van de basis van de Kwartaire formaties tot de top van de Paleozoïsche sokkel. Hiervoor werden de terreingegevens van 9266 verticale structuren (boringen, penetratieproeven, enz.) in of nabij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geanalyseerd en geïnterpoleerd door de Belgische Geologische Dienst. Deze dienst heeft vervolgens in een eerste fase verbeteringen op de verkregen resultaten uitgevoerd. Met het oog op de verspreiding ervan heeft Leefmilieu Brussel vervolgens in een tweede fase verbeteringen en harmonisaties uitgevoerd, die resulteerde in de versie 1.1 van het model (2018).

Het geologische model Brustrati3D v1.1 is een set van 38 rasters met een resolutie van 10x10 m, in de Belgische Lambert 72 projectie en bestrijkt het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest (uitgebreid met een 500 m bufferzone). Deze gegevens zijn ook omgezet naar vectorformaat voor het online raadplegen ervan.

Datum van de update: 28/09/2020