U bent hier

Geologie

540 miljoen jaar Geschiedenis onder onze voeten

De ondergrond van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat uit een reeks op elkaar gestapelde geologische sedimentaire lagen, gaande van het Vroeg-Cambrium (-540 miljoen jaar geleden) waarvan de top zich op meer dan 100 meter diepte kan bevinden, tot het Quartair onder de oppervlakte (> -1 miljoen jaar). Deze reeks lagen is het resultaat van de geologische geschiedenis die het Gewest de afgelopen 540 miljoen jaar heeft doorlopen.
De veranderingen van het klimaat, het milieu (zowel in zee als op het vasteland) en het reliëf hebben net als de tektonische invloeden hun sporen achtergelaten op deze verschillende geologische eenheden.
De Brusselse ondergrond kan worden verdeeld in 23 Stratigrafische Eenheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (SE/BHG), dat wil zeggen 23 sedimentaire lagen die kenmerkend zijn voor een specifiek geologisch tijdperk. Elke Eenheid heeft dus bijzondere eigenschappen op het gebied van lithologie, structuur, dikte, fossielen, extensie, mineralogie.

Brustrati3D: stratigrafische modellering van de Brusselse ondergrond

De Brusselse geologische context werd gedetailleerd gedocumenteerd door de Belgische Geologische Dienst in het kader van het project voor stratigrafische modellering Brustrati3D v1.0 (2017).
De hoofddoelstelling van dit project bestaat in de modellering in de vorm van een rastermet een resolutie van 10 m van de dek- en onderlagen van de  verschillende Stratigrafische Eenheden  van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (SE/BHG).

Beeldgegevens waarbij de ruimte gelijkmatig is verdeeld (in rechthoekjes); met elk rechthoekje (pixel) zijn een of meerdere waarden verbonden die de eigenschappen van de ruimte beschrijven.

Links naar de gegevens

De gegevens van Brustrati3D v1.1 zijn te raadplegen en te downloaden via onderstaande links:

Kanaal

Naam

Gegevens

Type

Link

SDI (System Data Infrastructure)

Geologie

Omvang van de SE/BHG

vector, polygonen

Geodata.brussels

Tophoogtes van de SE/BHG (m_TAW)

vector, isolijnen 2.5 m

Diktes van de SE/BHG

raster, resolutie10 m

WFS (Web Feature Service)

wsl_bruenvi_geology_stratigraphy

Omvang van de SE/BHG

vector, polygonen

Cartografische gegevens

wsl_bruenvi_geology_stratigraphy_top

Tophoogtes van de SE/BHG (m_TAW)

vector, isolijnen 2.5 m

wsl_bruenvi_geology_stratigraphy_thickness

Diktes van de SE/BHG (m)

raster, resolutie 10 m

.zip bestanden

Geologisch model van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - BRUSTRATI3D v1.1

Tophoogtes van de SE/BHG (m_TAW)

raster, resolutie 10 m

Open data - CIRB

Diktes van de SE/BHG (m)

raster, resolutie10 m

DHM Topografisch oppervlak

raster, resolutie 10 m

 
Datum van de update: 18/03/2019