U bent hier

Vademecum voor wegverkeerslawaai in de stad

Vandaag zijn niet minder dan 30% van de Europese gezinnen ontevreden over hun woonomgeving. Onder de verschillende oorzaken die het wooncomfort aantasten, spant lawaai de kroon. Deze vorm van hinder laat ruimschoots het onveiligheidsgevoel, het gebrek aan ruimte, ongezonde woningen en luchtvervuiling achter zich. Ook in Brussel blijkt uit alle peilingen en enquêtes dat lawaai de voornaamste bron van milieuhinder is. Voor ongeveer 30% van de Brusselse gezinnen is het lawaai veroorzaakt door het wegverkeer het belangrijkste type geluidshinder.

In het kader van zijn “Plan ter bestrijding van de geluidshinder in een stedelijke omgeving” wil het Gewest een preventieve benadering en een expertise uitwerken op het vlak van de problematiek van het wegverkeerslawaai. Met dit doel voor ogen heeft Leefmilieu Brussel het "Vademecum van het wegverkeerslawaai" gepubliceerd. Dit instrument, dat zich richt tot beleidsvormers, actoren en operatoren op het terrein, is een gids met goede praktijken die de geluidsproblemen in verband stelt met het beheer van de wegen en van het wegverkeer. Het vademecum is tevens een bewustmakingsinstrument op grotere schaal dat zich richt tot alle Brusselaars. Het doel is een “reflex met betrekking tot geluidshinder" te ontwikkelen bij elk project van heraanleg van wegen, of het nu gaat om wegdekvernieuwing, de aanleg van een zone 30, stedenbouwkundige projecten of de plaatsing van geluidwerende muren. Het vademecum stelt de grote principes voor die voortaan in het Gewest zouden moeten worden toegepast voor het beheer en de planning van het geluid als gevolg van het wegverkeer.

Het Vademecum werd gerealiseerd in het kader van het Europese project “LIFE-Geluidshinder”, in samenwerking met het BUV, het BROH, het BIVV en de VSGB.

Datum van de update: 28/07/2021