U bent hier

Asbest

Asbest is nu verboden, maar is nog in heel wat gebouwen aanwezig. Omdat ze zo sterk en goedkoop waren, werden asbestmaterialen echter lang op grote schaal gebruikt voor leien, golfplaten, schoorsteenkanalen, isolatiegips, raamdorpels, tegels, bloembakken, leidingisolatie, dichtingen in verwarmingsketels…

De risico’s voor de gezondheid zijn bewezen. Daarom is de grootste voorzichtigheid geboden en moet de wetgeving nauwlettend worden nageleefd.

Als uw gebouw niet recent gebouwd is, bevat het misschien nog asbest. Maar geen paniek: als het materiaal in goede staat is, kunt u het laten zitten. Het verwijderen zonder voorzorgen is gevaarlijker dan het te behouden. Als het materiaal in slechte staat is, dan is het verstandiger het te laten verwijderen. Het is echter niet verplicht.

Asbest is alleen schadelijk als u de in de lucht vrijgekomen vezels inademt. Daarom moet u voorzichtig zijn wanneer u renovatie- of afbraakwerken aanvat.

  • Wat zijn uw verplichtingen met betrekking tot asbesthoudende materialen?
  • In welke gevallen moet u toestemming of een milieuvergunning vragen vóór u mag ingrijpen?
  • Welke voorzorgen moeten worden genomen om het blootstellingsrisico te beperken? Wat moet er met het afval gebeuren?

Op volgende pagina’s vindt u alles wat u dient te weten.

Als ondernemer wordt u geregeld geconfronteerd met de asbestproblematiek . Het volgende filmpje toont u de juiste reflexen en geeft u meer informatie over de wettelijke verplichtingen ter zake :

Bron : Confederatrie Bouw

Datum van de update: 12/05/2022

Contact: 

  • Voor informatie over asbest in het algemeen, asbesthoudende materialen, toekomstige asbestverwijderingswerkzaamheden of voor lopende dossiers m.b.t. de aanvraag van een milieuvergunning voor asbestverwijdering:
    • Infodienst : 02 775 75 75
    • Afdeling Vergunningen en partnerschappen: email
  • Voor vragen of klachten betreffende asbestverwijderingswerkzaamheden in uitvoering: