U bent hier

Het Promaz-fonds, voor mazoutvervuilingen

Mazouttanks voor verwarming zijn nog altijd op grote schaal te vinden in kelders, tuinen en op binnenplaatsen. Zelfs wanneer ze niet in gebruik zijn, vormen ze een aanzienlijk risico op bodemverontreiniging.  En in het geval van bewezen vervuiling kunnen de kosten voor de eigenaar of exploitant om de bodem te saneren dikwijls duizenden euro’s bedragen. Promaz is een nieuw sectoraal fonds dat hen wil helpen!

 

Wat is het Promaz-fonds voor mazoutvervuilingen ? 

Promaz is het resultaat van een samenwerkingsakkoord tussen de 3 gewesten, de federale staat en de oliesector. Het zal de taak vereenvoudigen en de factuur voor de betrokken eigenaars en exploitanten verlagen. Door een dossier in te dienen bij het fonds kunnen zij de nodige steun krijgen voor het uitvoeren van de saneringsdiagnose, de bodemonderzoeken en de saneringswerken.  De kosten zullen ook gedeeltelijk worden gedekt, tot 100.000 euro voor bedrijven en organisaties in de non-profitsector en tot 200.000 euro voor particulieren. Degenen die de sanering van hun terrein al hebben gefinancierd, zullen ook een deel van de gemaakte kosten kunnen terugkrijgen.    

Het fonds richt zich zowel tot eigenaars als gebruikers van een mazouttank.  Dit is van toepassing op een woning, maar ook op kantoorgebouwen, scholen, ziekenhuizen, rusthuizen, religieuze gebouwen en hotels. 

Hoe kunt u gebruikmaken van deze financiële en technische hulp? 

U vindt alle praktische info en het aanvraagformulier voor een interventie op de website van Promaz. De aanvragen zullen worden gecontroleerd door de medewerkers van Promaz, die vervolgens contact met u zullen opnemen voor de behandeling van het dossier. 

De aanmeldingsperiode voor het indienen van een dossier bedraagt 3 jaar en eindigt in februari 2025.

Waarom focussen op de vervuiling door mazout ?

Naar schatting 40% van de bodemverontreiniging in het Brussels Gewest is toe te schrijven aan mazout. Bij een overstroming of lekkage kunnen de kosten voor de sanering van de bodem snel oplopen tot honderdduizenden euro's, wat uiteraard een belemmering vormt voor de bodemsanering. Verontreinigde grond is bovendien zeer moeilijk te verkopen en de waarde ervan daalt onvermijdelijk.

Datum van de update: 04/04/2022