U bent hier

Het Bofas fonds (professionnels)

BOFAS? Wat is dat?

BOFAS werd officieel opgericht op 26 maart 2004. Dit fonds is opgezet om de sanering te financieren van publiek benzinestations. De "privé" benzinestations zijn dus niet betrokken. Het fonds werd gefinancierd door een bijdrage geïnd op benzine en diesel, teruggewonnen zowel op de winstmarge van de oliesector als op de prijs aan de pomp.

Waarom?

Sinds het einde van de jaren 90, verplichten de gewestelijke wetgevingen preventiesystemen voor bodemverontreiniging aan de benzinestations: automatische opsporing van lekken, anti-overvullingsystemen, waterdichte piste, anti-corrosiebescherming van de tanken, jaarlijkse en tienjaarlijkse controles, enz. Echter, voor een groot deel van benzinestations van de jaren 60 was het vervuilingpassief erg groot. Leefmilieu Brussel heeft geschat dat voor 80% van de publieke benzinestations in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een sanering noodzakelijk is!

Gezien dat de kosten voor een sanering geëvalueerd zijn op een gemiddelde van 100.000 EUR en dat en deel van het passief toe te schrijven aan de automobilisten is (brandstof verspreid tijdens het tanken), werd het principe van een gecofinancieerd saneringsfonds snel verworven. Het heeft toch 8 jaar geduurd eer BOFAS het licht zag. De functionering ervan is geregeld door het samenwerkingsakkoord van 13 februari 2002 tussen de Federale Staat en de drie gewesten, gewijzigd door een nieuw akkoord gepubliceerd op 20 september 2007 in het Belgisch Staatsblad. De vzw BOFAS wordt gecontroleerd door de Interregionale Commissie van de bodemsanering, samengesteld door vertegenwoordigers van de drie gewesten en de Federale Overheidsdienst Economie.

Sedert mei 2019 is een nieuwe wijziging van het samenwerkingsakkoord tussen de federale en regionale overheden in werking getreden om het fonds te heropenen. Deze gelegenheid is de laatste kans om te kunnen genieten van een tussenkomst van BOFAS om verontreinigingen gelinkt aan tankstation te saneren. Tot op heden werden 172 terreinen gesaneerd in het Brussels Gewest, maar er zijn nog bepaalde niet-behandelde terreinen.

Aangezien de doelstelling het saneren van een verontreinigingspassief is, is het bestaan van BOFAS tijdelijk. Het is trouwens niet meer mogelijk een aanvraag in te dienen. De laatste periode voorzien voor de potentiële aanvragers is afgesloten op 08 november 2019. Meer informatie vindt u op de website van Bofas of de pagina's over de benzinestations op deze website.

Datum van de update: 28/09/2020