U bent hier

Hoeveel kost het? Bestaan er financiële steunmaatregelen?

Hoeveel kosten de onderzoeken?

Op dit moment kost een verkennend bodemonderzoek gemiddeld 5.000 euro, net als een gedetailleerd bodemonderzoek. Voor een risico-onderzoek moet men ongeveer 3.000 euro rekenen. Deze cijfers zijn echter geen absolute waarde, aangezien de prijs afhangt van verschillende factoren.

Ten eerste dient eraan te worden herinnerd dat de inhoud van een verkennend bodemonderzoek standaard is, aangezien die is vastgelegd door een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

Een voorbeeld: voor een verkennend bodemonderzoek legt het besluit het aantal uit te voeren grondboringen en -analyses vast naargelang de oppervlakte van het terrein, de risicoactiviteiten die er plaatsvinden (of hebben plaatsgevonden) en de diepte van het grondwater. Wat de door een deskundige overgemaakte prijs betreft, bakent dit reeds een aantal elementen af. Er moet echter ook rekening worden gehouden met de specifieke moeilijkheden die verbonden zijn aan het terrein (toegang tot het perceel, afval in de bodem, enz.), die dus de prijsverschillen tussen percelen kunnen verklaren.

Wie moet de onderzoeken betalen?

In de wetgeving zijn meerdere mogelijke verantwoordelijken vastgelegd:

  • de verkoper van een terrein
  • de aanvrager van een stedenbouwkundige of milieuvergunning, de exploitant die een risicoactiviteit verlengt, overdraagt of stopzet
  • de overheid die een perceel onteigent
  • de curator van een faillissement
  • de veroorzaker van een ongeval
  • de persoon die een verontreiniging ontdekt naar aanleiding van grondwerken

Bestaan er financiële steunmaatregelen?

De mogelijkheid om financiële steun te bekomen, berust steeds op het principe van de vervuiler betaalt. De persoon die een verontreiniging veroorzaakt, zal zodoende alle onderzoeks- en saneringskosten voor zijn rekening moeten nemen, zonder dat hij aanspraak kan maken op eender welke financiële tegemoetkoming. In het geval van een weesverontreiniging (dit wil zegen wanneer de verontreiniging niet werd veroorzaakt door de eigenaar of de huidige exploitant), kent Brussel Leefmilieu premies toe voor de onderzoeken en voor de sanering van de vervuilende bodems.

Meer informatie vindt u in het deel over de financiële steunmaatregelen op de website.

Datum van de update: 28/09/2020