U bent hier

Commissie voor de controle van de prestaties van bodemverontreinigingsdeskundigen en bodemsaneringsaannemers

Waarom een commissie?

De controlecommissie is opgericht door de Brusselse regering om de kwaliteit van de dienstverlening aangeboden door bodemverontreinigingsdeskundigen en bodemsaneringsaannemers te controleren en te verbeteren.

De commissie is samengesteld uit medewerkers van Leefmilieu Brussel en leden die de betrokken sectoren vertegenwoordigen.

Hoe gaat het in zijn werk? Indien u een beroep heeft gedaan op een bodemverontreinigingsdeskundige of een bodemsaneringsaannemer en u heeft een klacht over hun prestaties, stuur deze klacht dan naar Leefmilieu Brussel, die ze aan de commissie zal voorleggen voor advies.

Dit advies heeft als doel Leefmilieu Brussel en de minister van Leefmilieu over bepaalde punten meer duidelijkheid te verschaffen, om hen te helpen bij het nemen van een beslissing (bijvoorbeeld met betrekking tot een schorsing of intrekking van een erkenning of een registratie).

Hoe kunt u een beroep doen op de commissie?

Om een klacht in te dienen, vult u dit formulier in.

Opgelet! Het moet gaan om klachten betreffende de verplichtingen en technische procedures, zoals voorzien door de wetgeving over het beheer van verontreinigde bodems. Klachten over het portretrecht of commerciële klachten gelinkt aan de niet-betaling van facturen of andere commerciële geschillen, komen bijvoorbeeld niet in aanmerking.

Gelieve hieronder enkele voorbeelden van ontvankelijke klachten terug te vinden (niet-limitatieve lijst):

  • onnodige en overdreven aantal boringen en analyses gerealiseerd buiten het contractuele en wettelijke kader;
  • uitgevoerde studies die niet noodzakelijk zijn;
  • gebruik van lange en kostelijke procedures ondanks dat de wetgeving versnelde procedures voorziet (behoudens bewijs van het tegendeel);
  • prestaties niet in overeenstemming met de wetgeving en geldende codes en normen in het Brusselse Gewest;
  • ontbreken van begeleiding tijdens de meest kritische fases van het project (bijvoorbeeld tijdens de werfopvolging);
  • advies dat niet in overeenstemming is met de wetgeving en de geldende codes van goede praktijk in het Brusselse Gewest.
Datum van de update: 28/09/2020

Contact: 

Leefmilieu Brussel

Bodemfacilitator

Thurn & Taxis-site

Havenlaan 86C/3000

1000 Brussel

Tel: 02 775 75 75 

Email