U bent hier

Commissie voor de controle van de prestaties van bodemverontreinigingsdeskundigen en bodemsaneringsaannemers

Waarom een commissie?

De controlecommissie is opgericht door de Brusselse regering om de kwaliteit van de dienstverlening aangeboden door bodemverontreinigingsdeskundigen en bodemsaneringsaannemers te verbeteren.

De commissie is samengesteld uit medewerkers van Leefmilieu Brussel en leden die de betrokken sectoren vertegenwoordigen.

Hoe gaat het in zijn werk? Indien u een beroep heeft gedaan op een bodemverontreinigingsdeskundige of een bodemsaneringsaannemer en u heeft een klacht over hun prestaties, stuur deze klacht dan naar Leefmilieu Brussel, die ze aan de commissie zal voorleggen voor advies.

Dit advies – ook al is het niet-bindend –  heeft als doel Leefmilieu Brussel en de minister van Leefmilieu over bepaalde punten meer duidelijkheid te verschaffen, om hen te helpen bij het nemen van een beslissing. 

Hoe kunt u een beroep doen op de commissie?

Om een klacht in te dienen, vult u dit formulier in.

Opgelet! Het moet gaan om klachten betreffende de verplichtingen en technische procedures, zoals voorzien door de wetgeving over het beheer van verontreinigde bodems. Klachten over het portretrecht of commerciële klachten gelinkt aan de niet-betaling van facturen of andere commerciële geschillen, komen bijvoorbeeld niet in aanmerking. 

Datum van de update: 29/11/2017
Contact: 

Leefmilieu Brussel

Bodemfacilitator

Thurn & Taxis-site

Havenlaan 86C/3000

1000 Brussel

Tel: 02 775 75 75 

Email