U bent hier

Van afval tot grondstof

Déchets domestiques

De Europese wetgeving verplicht u het afvalprobleem aan te pakken volgens een bepaalde volgorde van prioriteiten: eerst preventie, dan nuttige aanwending van onvermijdbaar afval en ten slotte, in laatste instantie, verwijdering van het laatste restafval .

Preventie

Neem van tevoren maatregelen om minder afval en minder gevaarlijk afval te produceren, en zo de risico's met betrekking tot het afval aan de bron te beperken. De minst verontreinigende afvalstoffen zijn uiteraard die welke niet bestaan! Maak eerst een overzicht van uw huidige afvalstromen op om te bepalen welke punten voor verbetering vatbaar zijn. Daarna is het ogenblik aangebroken om te handelen! Het verbruik beperken, een milieuverantwoordelijk inkoopbeleid voeren, de productieprocessen aanpassen, doorgeven of wegschenken ... het zijn allemaal manieren om minder afval te produceren.  

Valorisatie

Minder en minder gevaarlijk afval produceren, is het eerste principe van een verantwoord afvalbeheer. Het tweede is de nuttige aanwending van het afval. Als u de productie van een afvalstof niet kunt vermijden, probeer dan het nodige te doen om te voorkomen dat het rechtstreeks wordt verwijderd. Voor afvalstoffen bestaan er drie categorieën van nuttige toepassing, gerangschikt volgens hun prioriteit:

  • in de eerste plaats: controleren, reinigen of herstellen voor hergebruik;
  • als dat niet meer mogelijk is: recycleren;
  • als laatste redmiddel, wanneer de bovengenoemde mogelijkheden uitgeput zijn, kan het afval worden gebruikt als energiebron (energieterugwinning) of voor grondaanvulling.

Dit is dan ook de reden waarom talrijke afvalstoffen selectief worden opgehaald; sommige daarvan worden teruggenomen door producenten of invoerders die onderworpen zijn aan een terugnameplicht.
Het is op dat vlak uw taak de afvalstoffen te sorteren en op te slaan en gebruik te maken van de terugname- en verwerkingscircuits om u van het afval te ontdoen.

Verwijdering

Het afval dat ondanks uw inspanningen voor preventie en nuttige aanwending overblijft, het zogenaamde restafval, moet ook verwijderd worden. Dit gebeurt dan door verbranden zonder (of vrijwel zonder) energieterugwinning of zelfs storten.x

Datum van de update: 28/09/2020