U bent hier

Afval verwijderen (professionnels) (professionnels)

U hebt afval geproduceerd en wil weten hoe u dit kan verwijderen. U moet ervoor zorgen dat het afval naar een toegelaten bestemming wordt gebracht. Dit moet gebeuren zonder het milieu of de gezondheid van de mens te schaden. Er moeten aangepaste maatregelen worden genomen om negatieve effecten op bodem, planten, dieren, lucht en het water te beperken.

Hiervoor kan u een beroep doen op ondernemingen die geregistreerd of erkend zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

De lijsten van erkende en geregistreerde ondernemingen.

U kan uw afval zelf vervoeren. Om de voorwaarden te kennen die u moet naleven, kan u de pagina “erkenningen en registraties” raadplegen.

De vereiste voorafgaande vergunningen  zijn afhankelijk van het type afval en de activiteit (inzamelaar, handelaar, makelaar of vervoerder).

Ongevaarlijke afvalstoffen en dierlijke bijproducten

Iedereen die niet-gevaarlijke  afvalstoffen en dierlijke bijproducten vervoert en/of inzamelt, moet daartoe op voorhand worden geregistreerd als vervoerder van afval en dierlijke bijproducten en/of inzamelaar, handelaar, makelaar  van niet-gevaarlijke afvalstoffen en dierlijke bijproducten.

Gevaarlijk afval

Iedereen die gevaarlijk afval vervoert, moet geregistreerd zijn als vervoerder van afvalstoffen en dierlijke bijproducten.

Iedereen die instaat voor het inzamelen, handelen en makelen in gevaarlijk afval in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet erkend zijn als inzamelaar, handelaar, makelaar van gevaarlijk afval. 

Afgedankte voertuigen

  • Iedereen die afgedankte voertuigen wil vervoeren moet geregistreerd zijn als vervoerder van afgedankte voertuigen.

Grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen

Voor grensoverschrijdende overbrengingen van afvalstoffen van of naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de Verordening (EG) nr. 1013/2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen van toepassing. 

Meer informatie over deze thematiek is beschikbaar op de volgende webpagina: "Grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen".

Datum van de update: 10/08/2022