U bent hier

U bent in overtreding ?

Na een controle door agenten van Leefmilieu Brussel, de gemeente of de politie heeft u een proces-verbaal ontvangen waarin één of meer inbreuken worden vastgesteld : u loopt het risico op een strafrechtelijke of administratieve sanctie.

Het proces-verbaal van overtreding

In het proces-verbaal geven de met het toezicht belaste agenten een gedetailleerd overzicht van de overtredingen op de milieuwetgeving die zij hebben vastgesteld. Dit document wordt u binnen 10 werkdagen na vaststelling van de overtreding toegezonden. Het wordt ook gericht aan de Procureur des Konings, die beslist of u strafrechtelijk zal worden vervolgd.

In geval van strafrechtelijke vervolging

Binnen zes maanden na de datum van verzending van het proces-verbaal deelt de Procureur des Konings zijn beslissing mee om al dan niet tot strafrechtelijke vervolging over te gaan. In geval van vervolging wordt u voor de correctionele rechtbank gedagvaard. U riskeert een gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar en/of een geldboete die kan oplopen van 50 tot 100.000 euro. Indien de Procureur des Konings beslist om niet strafrechtelijk te vervolgen, kunnen de overtredingen worden bestraft met een alternatieve administratieve geldboete. Dit betekent  niet dat de feiten niet ernstig zijn.

De alternatieve administratieve vervolging

Indien de Procureur des Konings de zaak zonder gevolg afsluit of niet reageert binnen de 6 maanden na de verzending van het proces-verbaal, kan Leefmilieu Brussel een procedure tot administratieve geldboete tegen u opstarten als alternatief voor de strafrechtelijke sanctie. Voor om het even welke de overtreding , voorziet het Inspectiewetboek  in de mogelijkheid om een alternatieve administratieve geldboete van 50 tot 62.500 euro op te leggen. De bedragen kunnen worden verhoogd tot een maximumbedrag van 125.000 euro wanneer er sprake is van samenloop van meerdere misdrijven of bij recidive. 

Lees meer over de mogelijkheden van verdediging in het kader van de administratieve procedure en over de alternatieve administratieve geldboete.

Datum van de update: 20/04/2020

Wetgeving: