U bent hier

Key Messages 2020 : een overzicht van het Brussels leefmilieu

U zoekt een overzicht van de huidige toestand van het Brussels leefmilieu? Wilt u weten wat de voornaamste problemen en uitdagingen zullen zijn om het leefmilieu in onze hoofdstad te beschermen ?

Ontdek de sleutelaspecten van de staat van het Brussels leefmilieu in dit syntheserapport, aan de hand van 10 thema’s:

  • Lucht
  • Klimaat
  • Energie
  • Geluid
  • Water en aquatisch milieu

Via dit overzicht kan u ook makkelijk toegang vinden tot meer gedetailleerde informatie .

 

Het opstellen van de verslagen over de staat van het leefmilieu is sinds 1992 een wettelijke verplichting in het Brussels Gewest. Ze worden om de twee jaar gepubliceerd en dienen ter ondersteuning van de beslissing van beleidsmakers, de actoren van de sociale economie en de burgers.

Datum van de update: 18/12/2020