Registratie voor de informatie-ochtend Inspir’acties - 30 augustus 2018 @ Leefmilieu Brussel

Uw vereniging
Hoofdzetel van de vereniging
Contactpersoon (projectverantwoordelijke of -beheerder)
Persoon die aan de voormiddag zal deelnemen
Help ons bij de voorbereiding van de voormiddag
Heeft u reeds een project/actie rond het thema “Zero afval” opgezet?
Ziet u hinderpalen voor het opzetten van een activiteit/project rond “Zero afval” in uw vereniging?
Wat zouden, volgens u, mogelijke oplossingen zijn om deze hinderpalen uit de weg te ruimen?
De gegevens die u ons bezorgt, dienen enkel om uw aanvraag te verwerken. Voor meer informatie kunt ons beleid inzake gegevensbescherming raadplegen.