Bestelformulier voor zadenkits

Leveringsadres (u moet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen om het zadenkit te ontvangen)

Uw persoonsgegevens worden door Leefmilieu Brussel verwerkt voor u informatie over de zadenkit en de evaluatie ervan toe te sturen. Uw gegevens worden bewaard gedurende 1 jaar

U kunt uw gegevens inzien, corrigeren en verwijderen door contact met ons op te nemen per e-mail (info@goodfood.brussels) of per post (Leefmilieu Brussel, Departement Duurzame Consumptie en Ecogedrag, Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel). U kunt ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming per e-mail (privacy@environnement.brussels) of per post (Leefmilieu Brussel, Privacy, Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel). In voorkomend geval kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).