Wat is de milieuvergunning?

Een milieuvergunning is een toelating om een activiteit te exploiteren die één of meerdere ingedeelde inrichtingen omvat, d.w.z. inrichtingen die riskeren een effect te hebben op het milieu of op de buurt. 

Deze activiteiten of inrichtingen worden ingedeeld in de “lijst van ingedeelde inrichtingen”, die wettelijk is vastgelegd. Om u in staat te stellen de ingedeelde inrichtingen te bepalen die verbonden zijn met uw activiteitensector, kunt u de tool easyPermit gebruiken.

De milieuvergunning bevat voorwaarden die de activiteit omkaderen en het mogelijk maken de hinder voor het milieu of de veiligheid van het publiek te beperken. Deze voorwaarden zijn ofwel specifiek  voor de ingedeelde inrichting, ofwel meer algemeen, afhankelijk van de activiteit.
De vergunninghouder(s) is (zijn) verantwoordelijk voor de naleving van deze voorwaarden.

Raadpleeg onze video om meer te weten over de milieuvergunning:

Zin om een blik te werpen? 

Raadpleeg de kaart van de milieuvergunningen in het Brussels Gewest die de verschillende inrichtingen omvat waarvoor een milieuvergunning is afgeleverd.

Zin om op de hoogste te blijven?

Blijf op de hoogte van milieuaangelegenheden en schrijf u in voor onze nieuwsbrief voor de professionelen of voor het interessedomein “milieuvergunning”.

Datum van de update: 24/01/2022

Contact: 

Waar kan u met uw vragen terecht?

Indien u hulp nodig hebt om uw milieuvergunningsaanvraag in te vullen:

Voor iedere andere informatieaanvraag, kan u ons contactformulier gebruiken.