U bent hier

Waterbeheerplan 2022-2027

Inspraakavond voor een beter waterbeleid

Voor de  uitwerking van het nieuwe Waterbeheerplan (WBP) 2022-2027 wil Leefmilieu Brussel u graag uitnodigen voor een participatief traject. Naast het openbaar onderzoek organiseren we inspraakmomenten met burgers en professionals om uw ideeën en behoeften voor een beter waterbeleid in Brussel te toetsen. Het doel? Burgers bij dit proces betrekken voordat we belangrijke beslissingen nemen, zodat het nieuwe WBP een concreet instrument is voor alle Brusselaars!

Daarom wil Leefmilieu Brussel alle watergebruikers zoals u breed mobiliseren, evenals de verschillende partners van de watersector in Brussel. In het eerste trimester van 2021 zullen verschillende vergaderingen plaatsvinden (nog te bevestigen data).

Burgers inspraakmomenten

Volgende (online) inspraakavond: dinsdag 27 april van 18u tot 21u

Deze derde inspraakavond zal de gelegenheid zijn om het thema van water in de leefomgeving, afkomstig uit de top 3 van belangrijke vragen  "Heeft water een voldoende grote plaats in de leefomgeving van de Brusselaars??"

Indien u aanwezig was op de laste afspraak moet u zich opnieuw inschrijven voor deze derde workshop. We bezorgen u enkele dagen voor deze derde bijeenkomst een bevestiging van uw inschrijving en informatie over het thema om uw deelname te kunnen voorbereiden. 

Professionele inspraakmomenten

Ter gelegenheid van Wereldwaterdag (22 maart 2021) organiseert Leefmilieu Brussel een dag voor professionals uit de sectoren water en ruimtelijke ordening:

Welke maatregelen kunnen professionals nemen voor een optimaal beheer van de watervoorraden?

Een thema dat aan bod zal komen in het kader van de voorbereiding van het 3e waterbeheerplan (2022-2027) en in de voortzetting van het participatieve proces dat door Leefmilieu Brussel wordt gecoördineerd. Het doel? Het waterbeleid in Brussel verbeteren om aan ieders behoeften te voldoen.

Meer informaties : water_citizen@environnement.brussels

Deel gerust deze korte video om andere Brusselaars uit te nodigen voor deze inspraakmomenten: uw bijdrage is essentieel om een Waterbeheerplan te maken dat beantwoordt aan de wensen en behoeften van de Brusselaars!

Datum van de update: 30/07/2021