U bent hier

Het activiteitenvervoerplan

In een grootstad als Brussel vinden talrijke grote evenementen plaats: culturele en sportieve manifestaties, concerten, congressen en beurzen,… Verschillende sites in de stad beschikken over infrastructuur om dergelijke evenementen te ontvangen. Maar dat brengt ook heel wat verkeer en hinder met zich mee: files, parkeerproblemen, extra geluidsoverlast en luchtverontreiniging.

Het Gewest heeft zich als doel gesteld om de milieu-impact van grote activiteiten en hun verkeersoverlast voor de omliggende buurten te verminderen. Hoe? Door voor deze activiteiten te vragen vervoerplannen op te stellen waarin het gebruik van het openbaar vervoer en van andere minder vervuilende vervoermiddelen wordt aangemoedigd.

Een gids vol ideeën!

De beheerders van evenementensites en organisatoren kunnen heel wat maatregelen nemen om het autoverkeer naar een evenement effectief te beperken en het gebruik van alternatieve vervoermiddelen aan te moedigen. Leefmilieu Brussel bundelde de verschillende mogelijkheden in een gids “De bereikbaarheid van grote evenementen verbeteren” (.pdf). Hierin worden, in verschillende fiches, de mogelijk te nemen maatregelen beschreven. Elke fiche bevat een uitgebreide omschrijving van de maatregel, concrete voorbeelden, een raming van het budget en van de termijnen, alsook een overzicht van de te contacteren diensten.

Alleen maar voordelen

Door het stimuleren van alternatieve verplaatsingswijzen, een efficiënt beheer van parkings en een betere controle van de verkeersstromen, kan iedereen - automobilist of niet - de locatie in alle comfort kan bereiken. De ervaring wijst uit dat deze aanpak hoe langer hoe meer bezoekers ertoe aanzet hun wagen aan de kant te laten staan. Kortom, alleen maar voordelen:

  • Meer bezoekers: als het evenement niet alleen met de wagen gemakkelijk bereikbaar is, maar ook met andere vervoerswijzen, is een beperkt aantal parkeerplaatsen geen hindernis om een groot aantal bezoekers te kunnen ontvangen.
  • Beter imago: door een goed verkeersplan uit te werken, wordt chaos rond de locatie vermeden en files verkort. Dat verhoogt het comfort voor de bezoeker en draagt bij tot het imago het evenement.
  • Minder vervuiling: minder files en minder autoverkeer betekenen minder hinder voor de omgeving en een beter leefmilieu.

Wettelijke context

Het BWLKE legt verplichtingen inzake de bedrijfsvervoerplannen van activiteiten op. De organisatoren en beheerders van sites die voor culturele, commerciële of sportieve activiteiten meer dan 6000 deelnemers per dag verwelkomen, zullen een plan moeten opstellen. Sommige maatregelen moeten verplicht worden genomen, wat ook zal gelden voor activiteiten die 1000 tot 6000 deelnemers per dag zullen verwelkomen. Er moeten echter nog uitvoeringsbesluiten worden goedgekeurd opdat deze nieuwe tekst in werking zou treden.

Leefmilieu Brussel zal instaan voor het beheer van deze verplichting voor de beheerders van sites die activiteiten met meer dan 6000 betalende deelnemers per dag verwelkomen en die onderworpen zijn aan een milieuvergunning . Brussel Mobiliteit zal de administratie zijn die bevoegd is voor de andere betrokken beheerders en de organisatoren van activiteiten.

Datum van de update: 28/09/2020

Contact: 

02 775 75 75
e-mail