U bent hier

'bio'- en 'eco'-producten

'Biopesticiden' zijn een subgroep gewasbeschermingsmiddelen die afgeleid zijn van natuurlijke stoffen, en die worden gebruikt in de biologische landbouw of die het label 'ecologisch' of 'natuurlijk' dragen.

Ze kunnen in 4 hoofdgroepen worden ingedeeld:

  • Producten op basis van plantenextracten (moleculen die uit planten worden gewonnen zoals pyrethrinen die uit een variëteit van chrysanten worden geëxtraheerd).
  • Producten die het gedrag van schadelijke soorten beïnvloeden (feromonenvangers).
  • Producten die micro-organismen bevatten (bacteriën, parasieten, virussen, bijvoorbeeld Bacillus thuringiensis tegen rupsen).
  • Andere producten die niet noodzakelijk afgeleid zijn uit biologische agentia, maar die traditioneel in de biolandbouw worden gebruikt (zoals Bourgondische pap, zwavel, paraffine, enz.).

Natuurlijke pesticiden, maar toch pesticiden

Hoewel de meeste van die producten van natuurlijke oorsprong zijn, zijn ze daarom niet onschadelijk. Ze kunnen bodem- en waterverontreiniging veroorzaken of risico's voor de gezondheid van mensen of dieren, des te meer omdat we door de goede reputatie waarop ze bogen geneigd zijn om een overdosis toe te dienen. Ze worden in elk geval beschouwd als klassieke gewasbeschermingsmiddelen en vallen daardoor onder dezelfde wetgevingen... en verbodsbepalingen!

Voedingsmiddelen en recepten voor zelfgemaakte bestrijdingsmiddelen

Op het internet vinden we ontelbare recepten om zelf bestrijdingsmiddelen te bereiden die de pesticiden uit de handel vervangen. Azijn en (keuken- of strooi-)zout zijn de favoriete ingrediënten om onkruidverdelgers te vervangen. Velen gaan er immers van uit dat die producten natuurlijk en ongevaarlijk zijn. In werkelijkheid verstoren ze het bodemevenwicht soms in ernstige mate en kunnen ze het grondwater verontreinigen. Ze mogen dus niet worden gebruikt.

Datum van de update: 28/09/2020