U bent hier

De pesticiden

Pesticiden zijn chemische producten (synthetisch of van natuurlijke oorsprong) die worden gebruikt om ongewenst geachte organismen te vernietigen. Sommigen zijn bezorgd over het gebruik ervan, zowel voor de invloed op de gezondheid als op het leefmilieu.

Onder impuls van Europa heeft België een aantal instrumenten ingevoerd waarmee de risico's en gevaren van pesticiden kunnen worden beperkt. In Brussel verbiedt de pesticidenordonnantie van 2013 bepaalde gebruikswijzen van gewasbeschermingsmiddelen.

Het Gewestelijk Programma voor Pesticidenreductie werd aangenomen, voorziet ook in tal van acties om de impact van die stoffen te beperken, in het belang van iedereen! Al die acties worden gevoerd in overleg met de andere gewesten en met de federale overheid.

Pesticiden? We kunnen ze missen!

Iedereen, of hij nu privépersoon of professional is, bewerker van een moestuin of tuinbouwer, amateur-tuinder of beheerder van groene ruimten, een stukje voetpad, een hoekje op een terras, een kruidenbedje of een groot bosdomein beheert, kan op zijn niveau ingrijpen en de voorkeur geven aan alternatieven en natuurlijke methoden.

We kunnen gemakkelijk zonder pesticiden!

Datum van de update: 28/09/2020