U bent hier

Hydrogeologische Eenheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (HE/BHG)

Een Hydrogeologische Eenheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (HE/BHG)(.pdf) stemt overeen met een of meerdere Stratigrafische Eenheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (SE/BHG) met relatief gelijkaardige hydrogeologische kenmerken. Deze eenheden kunnen uit het volgende bestaan:

Deze eenheden kunnen uit het volgende bestaan:

  • aquifers, dat wil zeggen geologische bekkens die een grondwaterlaag bevatten die kan worden aangewend;
  • aquitards, dat wil zeggen geologische bekkens die een grondwaterlaag bevatten die vanuit economisch oogpunt echter niet kan worden aangewend (niet doorlatend genoeg);
  • aquicludes, dat wil zeggen ondoorlatende hydrogeologische eenheden die ertoe leiden dat twee aquifers hydrodynamisch worden gecompartimenteerd (vb.: kleilaag).

Aangezien de HE/BHG_7c Klei van Saint-Maur aquiclude een bijna ondoorlatende barrière is, wordt de Brusselse ondergrond in twee grote hydrogeologische systemen verdeeld:

  • freatisch systeem dat de eenheden omvat van de topografische oppervlakte tot en met de HE/BHG_7 Zand en klei van Kortrijk aquitardsysteem;
  • afgesloten system, met inbegrip van de eenheden : HE/BHG_8 Landeniaan zand aquifersysteem en HE/BHG_9 Krijt en sokkel aquifersysteem.
Datum van de update: 28/09/2020