U bent hier

Buurtlawaai

In Brussel, situeren zich de activiteiten waarvoor het grootst aantal klachten worden ingediend, in de horeca, de woonsector (gedrag van bewoners en installaties) en de detailhandel.

Het QUIET.BRUSSELS plan voorziet met name in:

  • Het beheerskader voor buurtlawaai herzien en verder uitwerken
  • Uitvoeren van de wetgeving inzake versterkt geluid
  • Bij de realisatie van nieuwe openbare voorzieningen rekening houden met het akoestische aspect
  • Plaatselijke plannen voor de bestrijding van geluidshinder uitwerken
  • De acties voor de bestrijding van geluidshinder op plaatselijke schaal ondersteunen
  • De geluidshinder afkomstig van de sirenes van hulpverleningsvoertuigen beperken

Besluit van 21 november 2002 betreffende de strijd tegen buurtlawaai definieert buurtlawaai als geluidshinder voortgebracht door elke in de buurt hoorbare geluidsbron met uitzondering van de geluidshinder die wordt veroorzaakt door: het vervoer, grasmaaimachines, ingedeelde inrichtingen, schoolactiviteiten, activiteiten van erediensten en landsverdediging, bepaalde bouwwerf en van enkele activiteiten in open lucht.

Om alles te weten over de geluidsnormen voor buurtlawaai in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: zie hier.

Raadpleeg ook onze pagina's :

Ten slotte kan een klacht worden ingediend als de geluidsniveaus als vervelend worden ervaren. De verschillende procedures afhankelijk van het type overlast, het regionale “RuisInfo” portaal legt de toepasselijke wetgeving uiteen en verwijst u door naar het juiste klachtenformulier.

Datum van de update: 28/09/2020