U bent hier

Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie

De PLAGE-methode, die sinds 2006 op vrijwillige basis wordt getest, heeft bewezen dat het mogelijk is om het energieverbruik van gebouwen aanzienlijk te verminderen door rationeler met energie om te springen zonder noodzakelijkerwijs grote investeringen te doen.

De beheerders van gebouwen die de methode in gebruik hebben genomen, hebben vastgesteld dat de ondernomen acties tastbare resultaten hebben opgeleverd.

  • 15 tot 20% minder verbruik inzake verwarming
  • Een stabilisering en zelfs een lichte daling van het elektriciteitsverbruik
  • Behoud van het comfort voor de gebruikers
  • Een investeringsrendement op gemiddeld 5 jaar

Een eenvoudige aanpak

De PLAGE-aanpak is gericht op energie-efficiëntie en laat toe de kosten van het energieverbruik te beheersen, het comfort van de gebruikers te verbeteren en de milieu-impact van de activiteiten te verkleinen dankzij een proces van continue verbetering.

Een PLAGE opstellen in verschillende stappen:

  • Een energieverantwoordelijke aanwijzen en opleiden
  • Werken aan de bewustmaking van de gebruikers
  • Een energiekadaster en een energieboekhouding opstellen
  • Een actieprogramma vastleggen
  • Het programma uitvoeren met inachtneming van een uitvoeringskalender
  • De resultaten opvolgen dankzij de energieboekhouding die de energieverantwoordelijke beheert

Verplicht voor grote gebouwenparken

Vanaf 1 juli 2019 moeten de gebruikers en eigenaars van grote gebouwenparken een PLAGE opstellen om het energieverbruik van hun gebouwen te verlagen. De opmaak van een PLAGE is niet alleen een verplichting, maar is tevens één van de hefbomen aan de hand waarvan het gewest zijn internationale verbintenissen inzake klimaat en energie in acht kan nemen. In de brochure "Start nu met een PLAGE" (.pdf) vindt u een overzicht van de grote principes van de regelgeving voor grote gebouwenparken.

Vrijwillig actie ondernemen

Wenst u het energieverbruik van uw gebouwen beter te beheren? Ook wanneer uw organisatie niet verplicht is een PLAGE op te stellen, kunt u op vrijwillige wijze een methodologie van energie-efficiëntie invoeren die haar nut al heeft bewezen. Ontdek de acties die u kunt ondernemen op de pagina Vrijwillige actie.

Voor welke types gebouwen?

Voor alle soorten gebouwen: scholen, ziekenhuizen, collectieve gebouwen maar ook kantoorgebouwen, sport-, culturele of handelscentra … Er bestaat een PLAGE voor iedereen!

 

Datum van de update: 28/09/2020