U bent hier

Verplichtingen

Photo du chantier exemplaire Debatty

Op het vlak van gebouwen en energie zet Leefmilieu Brussel niet enkel stimulerende en sensibiliserende acties op punt (projectoproep voor voorbeeldgebouwen, goede praktijken om te renoveren en te bouwen, verscheidene adviezen), maar werkt ze ook uiteenlopende wettelijke verplichtingen uit en ziet ze toe op de uitvoering ervan. Voorbeelden daarvan zijn de EPB-reglementering met haar 3 luiken (werken, verwarming en certificaat), de PLAGE-reglementering (verplichting om een Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie voor uw gebouwenpark op te stellen), maar ook verplichtingen inzake milieuvergunningen, werfbeheer, asbestafval, bedrijfsvervoerplannen, …

Om u te helpen om zo goed mogelijk een onderscheid te maken tussen wat “stimulerend” is en wat veeleer “verplichtend” is, vindt u in deze rubriek de verschillende reglementaire componenten op het vlak van gebouwen en energie.

Datum van de update: 28/09/2020