U bent hier

Wat is groene energie?

Om de uitdagingen op energie- en klimaatvlak aan te pakken, moeten we andere manieren gaan bedenken om elektriciteit, warmte, koelte en warm water te produceren. Zon, wind, bodem en biomassa zijn onuitputtelijke en zeer weinig vervuilende energiebronnen. De technologieën zijn ondertussen betrouwbaar geworden en de investeringen rendabel. Welkom in het tijdperk van de groene energie!

Groene energie, schone energie, hernieuwbare energie

Bij het produceren en verbruiken van groene energie worden zeer weinig of helemaal geen broeikasgassen, zoals CO2, uitgestoten. Daarom wordt het ook wel "schone" energie genoemd. Het kan gaan om energie van hernieuwbare bronnen, zoals zonne-energie en windenergie, die onuitputtelijk zijn. Maar wie “schoon” zegt, zegt niet noodzakelijk “hernieuwbaar”.

Warmtekrachtkoppelingsinstallaties, die efficiënter zijn dan de klassieke installaties, produceren ook groene energie. Maar deze kan enkel als hernieuwbaar bestempeld worden als de gebruikte brandstof zelf hernieuwbaar is, denk maar aan koolzaadolie of biogas.

Beperk eerst het verbruik

Vooraleer eraan te denken om zelf groene energie te produceren, kun je beter eerst werk maken van een rationeel energiegebruik (REG): dat is veruit de beste investering! Een goed afgestelde verwarming, goede gewoonten, efficiënte isolatie, energiezuinige huishoudtoestellen … Ideeën genoeg om dagelijks toe te passen of voor investeringen die dringend moeten gebeuren!

Meer weten over de belangrijkste ingrepen om je energiegebruik te beperken 

Investeren is kiezen voor de toekomst

Investeren in een systeem voor de productie van groene energie is een keuze waarbij je drie keer wint:

  • het is een stuk goedkoper in gebruik dan fossiele energie (olie, steenkool, gas).
  • de uitstoot van vervuilende stoffen in de atmosfeer, verantwoordelijk voor de klimaatsverandering en voor gezondheidsproblemen, wordt aanzienlijk beperkt.
  • en het zorgt ervoor dat je minder afhankelijk wordt van fossiele energiebronnen en hun veranderlijke prijzen.

Fotovoltaïsche zonnepanelen, een zonneboiler, een warmtepomp, warmtekrachtkoppeling … Er zijn technologische oplossingen bij de vleet om elektriciteit op te wekken, water te verwarmen en een gebouw op te warmen of af te koelen met schone energie. In Brussel zijn er al veel gebouwen die gebruik maken van groene energie!

Meer weten over de mogelijke technische oplossingen dankzij de Gids Duurzame Gebouwen

Groene elektriciteit aankopen: een alternatieve oplossing

Als zelf groene energie opwekken niet meteen tot de mogelijkheden behoort, dan kun je het ook over een andere boeg gooien. Sommige energieleveranciers kunnen groene stroom leveren. Men spreekt van een "groene leverancier" wanneer 100% van de aangeboden elektriciteit afkomstig is van groene energie.

Maar naast de energiebevoorrading dient vooral het investeringsbeleid onder de loep genomen te worden: een "echt groene" leverancier zal daadwerkelijk investeren in hernieuwbare energie. Organisaties als Test-Aankoop of Greenpeace bestuderen regelmatig hoe groen de energie van de leveranciers is. Op de website Topten  vind je een rangschikking van de meest groene elektriciteitsleveranciers op de Brusselse markt.

Je kunt ook actiever deelnemen aan de ontwikkeling van hernieuwbare energie, en tegelijk een rendabele belegging doen, door lid te worden van een coöperatie.
Meer weten over coöperaties op de website van Rescoop, de federatie van verenigingen en coöperaties van burgers voor hernieuwbare energie in België
Datum van de update: 03/11/2016