U bent hier

Energiebesparende investeringen

Deze fiscale voordelen zijn slechts van toepassing op de vaste activa die gebruikt worden voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid.

Voor ondernemingen

De federale overheid kent de ondernemingen een voordeel toe wanneer zij in energiebesparingen investeren. Het voordeel is van fiscale aard. Het wordt toegekend door het Ministerie van Financiën in de vorm van een aftrek op de winst in de investeringsperiode. Voor het aanslagjaar 2013 (inkomsten 2012 ) is er een vrijstelling van de winst ten belope van 15,5 % van het bedrag afkomstig van de in aanmerking komende investeringskosten en naar rato van 14,5% van de investering voor het aanslagjaar 2014 (inkomsten van 2013).

Het Gewest levert een attest af waarin wordt gesteld dat de investeringen deel uitmaken van een van de 12 categorieën van investeringen die in aanmerking komen. Deze hebben betrekking op:

Voor de bestaande gebouwen van meer dan 5 jaar of de bestaande systemen van meer dan 3 jaar:

  • de beperking van het energieverlies in de gebouwen of de broeikassen (categorie 1):
  • de beperking van het energieverlies door het isoleren van toestellen, leidingen, afsluiters en kanalen of door het afdekken van warme of koude vloeistofbaden (categorie 2);
  • de beperking van het energieverlies in de ovens (categorie 3) ;
  • de beperking van het ventilatieverlies in gebouwen (categorie 4);
  • het terugwinnen van de restwarmte van systemen (categorie 5);

het aanwenden van expansie-energie die vrijkomt bij productieprocessen of bij de ontspanning van fluïda die voor transport onder druk gebracht werden; het vervangen of de aanpassing van verbrandings-, verwarmings-, airconditioning- of verlichtingsapparatuur (categorie 8); de industriële productieprocessen;

Voor de nieuwe systemen die al dan niet in een nieuw of een bestaand gebouw aangebracht werden:

  • apparatuur voor de gelijktijdige productie van kracht en warmte (warmtekrachtkoppeling) (categorie 7);
  • de productie en het gebruik van energie door chemische, thermochemische of biochemische omzetting van biomassa en afvalstoffen (categorie 10);
  • de energieproductie op basis van hernieuwbare energiebronnen (categorie 11);
  • het vervoer via spoor- of waterweg (categorie 12).

De attesten moeten worden aangevraagd voor het einde van de periode van 3 maanden die volgt op de datum van afsluiting van het belastingjaar waarin de investering plaatsvond, bij Leefmilieu Brussel, departement Energie, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 86C / 3000, 1000 Brussel.

 

Datum van de update: 20/06/2018
Documenten: 
Handige documentatie

 

Contact: