U bent hier

Subsidies

Formulier voor de aanvraag van een facultatieve subsidie Dierenwelzijn (label/sterilisatie van huiskatten)

In een grootstedelijk gebied zoals het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het in het belang van allen dat mens en dier in perfecte harmonie kunnen samenleven. Dieren vervullen in onze samenleving een sociale rol die niet meer te ontkennen valt.

Om de gemeenten te ondersteunen en de verwezenlijking van projecten ter verbetering van het dierenwelzijn mogelijk te maken is een dierenwelzijnsbudget voorzien voor de toekenning van subsidies aan de gemeenten.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil immers initiatieven ondersteunen die dierenwelzijn promoten en die op gemeentelijk niveau werden genomen.

In 2020 krijgt het project “Label diervriendelijke gemeente” een nieuw elan om de gemeenten, en bij uitbreiding het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de kans te geven hun diervriendelijke imago in de schijnwerpers te plaatsen.

Om dit label te bekomen/behouden, zullen de gemeenten aan minstens 6 van de onderstaande criteria moeten voldoen:

 1. Schepen voor dierenwelzijn
 2. Contactpersoon voor dierenwelzijn binnen de politiezone
 3. Minstens één vrije hondenzone
 4. Diervriendelijk beleid voor zwerfkatten
 5. Toekenning van een premie om huiskatten te steriliseren
 6. Opvang 24/7 van dieren die rondzwerven, gevonden worden of achtergelaten werden
 7. Voorlichting en sensibilisering van de burgers
 8. Toegang van huisdieren tot bepaalde plaatsen
 9. Verbod op vuurwerk
 10. Organisatie van evenementen rond dierenwelzijn
 11. Toepassing van de GAS-wet

Hiertoe vindt u hieronder de formulieren die u moet invullen: 

Subsidies Dierenwelzijn:

Gemeenten

VZW

Zwerfkatten:

Datum van de update: 28/09/2020