U bent hier

Dierenwelzijn tijdens het transport

Wanneer een dier moet worden vervoerd, moet dit in de beste omstandigheden gebeuren, ongeacht of het om een particulier of professional gaat.

Bij elk vervoer van dieren moet erop worden gelet dat het dier zich comfortabel voelt, voldoende ruimte heeft, dat zowel de veiligheid van het dier als die van de chauffeur is gewaarborgd, dat het laden, lossen en reizen rustig en aangenaam verloopt.

Laat uw dieren nooit alleen achter in een voertuig bij extreme temperaturen. Bij een temperatuur van 21°C kan de temperatuur in het voertuig  na 10 minuten in volle zon oplopen tot 30°C en na 30 minuten tot 40°C!

Voor het niet-commercieel vervoer van landbouwhuisdieren bestaan er specifiekere voorschriften. Er moet nl. een verplaatsingsdocument worden ingevuld.

Voor het commercieel vervoer van alle dieren zijn er striktere regels van toepassing en is een vergunning nodig.

Datum van de update: 14/09/2021

Wetgeving: 

  • VERORDENING 1/2005/EEG van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 1255/97

Contact: 

Leefmilieu Brussel
Departement Dierenwelzijn
Thurn & Taxis 86C / 3000
1000 Brussel
E-mail