U bent hier

Index voor bodemkwaliteit in Brussel

De  Index  voor  Bodemkwaliteit  in  Brussel  (IBKB),  ontwikkeld  door  Leefmilieu Brussel, is een instrument voor burgers en professionals om de kwaliteit van hun bodem te beoordelen. De IBKB is bovendien een bewustmakingsinstrument rond het  belang  van  de  bodem  en  de  functies  die  de  bodem  vervult  voor  de  goede werking van ons leefmilieu en dus ook onze samenleving.

De IBKB is beschikbaar in twee tools, afhankelijk van de gebruiker:

 

 

  • De      IBKB-PRO      is      bestemd      voor      professionals      (projectdragers, landschapsarchitecten,   stedenbouwkundigen   enz.).   Deze   index   wordt vastgesteld    door    een    bodemdeskundigeen    is    gebaseerd    op    een kwantitatieve analyse van de bodemgesteldheid;
  • De IBKB-burger is bedoeld voor iedereen die de bodemgesteldheid op zijn of  haar  terrein  wil  beoordelen.  Deze  index  wordt  vastgesteld  door  de burger zelf en is gebaseerd op een reeks van eenvoudig uit te voeren tests. Met   de   IBKB-burger   kunt   u   bij   Leefmilieu   Brussel   een   IBKB-fiche
Datum van de update: 18/11/2020