U bent hier

Brusoil

Wat is dat?

Brusoil is een webplatform dat tot doel heeft de uitwisseling, het delen en verwerken van technische gegevens en informatie te verbeteren tussen onze partners (notarissen, vastgoedmakelaars, experten, particulieren, ondernemingen, administraties, ...) en de diensten van Leefmilieu Brussel. De ontwikkeling ervan past in het kader van de administratieve vereenvoudiging die de regering in haar gewestelijke beleidsverklaring van 2014 heeft aangekondigd. 
Concreet maakt het Brusoil-platform het mogelijk om bij Leefmilieu Brussel rapporten en documenten in te dienen. Het laat ook toe attesten en vergunningen aan te vragen op een directere, snellere manier en dit alles zonder een beroep te moeten doen op aangetekende zendingen. Het is ook mogelijk onmiddellijk de gegevens van de kaart van de bodemtoestand te raadplegen, kopieën van bodemonderzoeken te bestellen en vragen te stellen. Ten slotte maakt Brusoil de onmiddellijke en optimale update van de inventaris van de bodemtoestand mogelijk, wat toelaat de meest volledige en recente bodemattesten af te leveren. In fine kan dankzij Brusoil de nodige rechtszekerheid van vastgoedtransacties en economische projecten worden gegarandeerd. 

Wie gebruikt het?

Brusoil is operationeel voor bodemverontreinigingsdeskundigen, maar ook voor vastgoedmakelaars, syndici, notarissen, administraties, ondernemingen, enz. De burger profiteert onrechtstreeks van Brusoil, aangezien de contacten via de verschillende gebruikers verlopen (bv. de notaris die een bodemattest vraagt voor de burger in geval van een verkoop of de bodemverontreinigingsdeskundige die de onderzoeken voor zijn klant indient).

Hoe kan men er gebruik van maken?

De professionelen kunnen gratis gebruikmaken van de diensten van BRUSOIL (de bodemattesten zelf en de kopieën van de onderzoeken blijven betalend!). Hiervoor nodigen wij u uit uw gegevens (één e-mailadres per onderneming) te bezorgen op het volgende e-mailadres. Leefmilieu Brussel zal u vervolgens een gebruikersaccount bezorgen.  Daarna kan u zoveel medewerkers als u zelf wil aan dit account linken. 

Datum van de update: 28/09/2020