Contactformulier BRUSOIL

 Straat, nr, bus, postcode, gemeente
Opgelet, dit e-mailadres zal gebruikt worden als login voor uw toekomstig Brusoil account en zal een paswoord ontvangen wanneer deze wordt aangemaakt.

Bescherming van persoonlijke gegevens

U stemt ermee in dat Leefmilieu Brussel uw gegevens gebruikt met als enig doel om uw aanvraag te verwerken. Uw persoonlijke gegevens worden tevens verwerkt voor statistische doeleinden, zonder evenwel met een identificeerbare persoon in verband te kunnen worden gebracht. De gegevens worden niet langer bewaard worden dan nodig om uw dossier af te handelen.

U kunt toegang tot uw gegevens krijgen, deze wijzigen en verwijderen door contact met ons op te nemen (zie eerste pagina van het formulier). U kunt eveneens contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (privacy@leefmilieu.brussels) of per post:

Leefmilieu Brussel
Privacy, Havenlaan 86C/3000,
1000 Brussel

In voorkomend geval kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35,
1000 Brussel

De gegevens die u ons bezorgt, dienen enkel om uw aanvraag te verwerken. Voor meer informatie kunt ons beleid inzake gegevensbescherming raadplegenll