U bent hier

Het Nationaal Milieu- en Gezondheidsplan (NEHAP)

Op initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie hebben de federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen gezamenlijk een nationaal actieplan voor milieu en gezondheid (NEHAP) ontwikkeld.

Met dit plan in gedachten hebben de federale, communautaire en gewestelijke ministers die bevoegd zijn voor milieu en gezondheid besloten om, in het bijzonder, een gezamenlijke eenheid Milieu en Volksgezondheid op te richten. Zij hebben zich er ook toe verbonden bestaande databanken te integreren en het wetenschappelijk onderzoek beter te harmoniseren.

Daarnaast willen zij meer aandacht besteden aan de relatie tussen milieu en gezondheid in het kader van de medische opleidingen, dit door bijkomende cursussen te integreren.

Datum van de update: 16/07/2021