U bent hier

Verluchten / ventileren voor de woning

De meeste problemen die de constructie zelf kan ondervinden hebben betrekking op ongewenst vocht in huis. Vocht in huis kan veroorzaakt worden door een lekkend dak, een slecht afgewerkte dakrand, slecht sluitende ramen of deuren, condensatie ten gevolge van een koudebrug, opstijgend vocht, lekke waterleidingen,…

Vermits vocht aanleiding kan geven tot bouwschade of ongezonde situaties is snel ingrijpen de boodschap. Tracht daarom de problemen eerst constructief op te lossen, d.w.z. lekken herstellen, waterkerende laag aanbrengen en voldoende ventileren. Daarnaast is het ook belangrijk een curatieve oplossing te bieden aan de voorkomende problemen.

Een reeks aanbevelingen om vochtproblemen te vermijden, zoals vochtige muren, vocht op ramen en schimmels (huiszwam, kelderzwam, ...), kan u vinden in de infofiche rond verluchting in de woning (.pdf)

Datum van de update: 08/07/2021