U bent hier

Verluchten / ventileren voor de gezondheid

Een aantal zaken die betrekking hebben op het binnenhuismilieu kunnen gezondheidseffecten veroorzaken. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat, afhankelijk van de leeftijd, het geslacht, de gezondheidstoestand,… de gevoeligheid voor bepaalde klachten kan verschillen van persoon tot persoon. Bovendien zijn klachten op te delen in objectieve en subjectieve klachten.

Indien men te kampen heeft met gezondheidsproblemen, verwijzen we in de eerste plaats naar de huisarts.

Toch willen we hier tips meegeven voor volgende gezondheidsproblemen (.pdf):

  • Aantasting van de luchtwegen
  • Gastro-intestinale klachten
  • Huidklachten
  • Algemene symptomen
  • Neurologische klachten
  • Allergische reacties
Datum van de update: 08/07/2021