U bent hier

Verbod op plastic kassazakjes voor eenmalig gebruik (professionnels)

Welke zakjes?

Alle plastic kassazakjes voor eenmalig gebruik, bedoeld om aankopen in mee te nemen.

De zakjes die worden aangeboden als primaire verpakking voor voedingswaren in bulk worden niet als kassazakjes beschouwd.

Welke winkels?

Alle Brusselse winkels, ongeacht het soort koopwaar: voeding, kleding, schoonheidsproducten, klusmateriaal… Het verbod geldt ook voor marktkramers en andere straatverkopers.

Hoe uw klanten informeren?

Leefmilieu Brussel stelt handelaars communicatiemateriaal ter beschikking om de klanten te informeren over het verbod en ze aan te moedigen om hun herbruikbare tas mee te brengen. Het materiaal kan u digitaal terugvinden onderaan deze webpagina.

Moedig de klanten aan om zelf hun eigen herbruikbare zakken of andere alternatieven mee te brengen.  Dit kan op verschillende manieren:

 • Bied de klant niet meer spontaan een zakje aan, vraag of hij zijn zak bij heeft.
 • Praat erover met uw klant.
 • Beloon de klant telkens hij met zijn eigen zak komt winkelen (bv. klantenkaart, spaarsysteem, korting,…). Dit kan op uw eigen initiatief, of samen met andere handelaars in uw buurt,…
 • Verwijs naar de communicatiecampagne (artikels in de media, affiches,…)
 • Indien u adverteert, vermeld het zelf meebrengen van een zak in uw advertentie/reclame
 • Hang de affiche en/of sticker op op een duidelijk zichtbare plaats, zodat de klant er aan denkt vooraleer hij uw zaak binnen stapt.

Leefmilieu Brussel lanceerde tijdens de zomervakantie 2017 een uitgebreide communicatiecampagne voor het grote publiek. U staat er als handelaar dus niet alleen voor! Uw klanten werden gesensibiliseerd via affiches, radiospots, ludieke straatacties, de sociale media, de website van Leefmilieu Brussel en nog veel meer.

                                                                           

Wat zijn de alternatieven voor uw klanten?

Preventie

Het beste alternatief is geen zakje: als het kan – en dat kan in veel gevallen-, vertrekt de klant zonder zakje. Op die manier worden er geen grondstoffen verbruikt, en wordt er ook geen afval veroorzaakt.

Hergebruik

Voor alle gevallen waar toch een alternatief nodig is, wordt hergebruik zo veel mogelijk aangemoedigd:

 • Moedig uw klanten dus aan om hun herbruikbare tas mee te brengen: uw klant gebruikt zijn eigen tas in stof of in herbruikbaar plastic, zijn mand, zijn boodschappenwagentje op wieltjes, zijn kartonnen doos, zijn rugzak, zijn plooibak…
 • Is uw klant zijn tas vergeten? Dan kan u hem of haar eventueel uitzonderlijk een herbruikbare tas aanbieden of verkopen om de koopwaar in mee te nemen - dat kan bv. ook een kartonnen doos zijn die als verpakking diende voor uw producten - en herinner uw klant eraan om de nieuwe gewoonte aan te nemen!

=>  Moedig uw klanten dus aan om hun eigen zak of ander alternatief mee te brengen, dan hoeft u zelf geen herbruikbare zak meer aan te bieden.

Wat is een herbruikbare zak?

Om een zak (verpakking) als herbruikbaar te definiëren, dient aan de volgende eisen gelijktijdig te worden voldaan:

 • de fysieke eigenschappen en kenmerken van de verpakking moeten onder normaal te verwachten gebruiksvoorwaarden een aantal omlopen mogelijk maken;
 • gebruikte verpakking moet kunnen worden verwerkt in overeenstemming met de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften voor de arbeidskrachten;
 • er moet worden voldaan aan de specifieke eisen ten aanzien van terugwinbare verpakkingen wanneer de verpakking niet langer wordt gebruikt en derhalve afval is geworden.

Wat betreft plastic zakken, worden enkel de plastic zakken met een dikte groter dan of gelijk aan 50 micron geacht herbruikbaar te zijn.

Mag ik de herbruikbare zakken verkopen?

Ja.
Het mag, maar het moet niet. Indien er een prijs voor betaald moet worden, beseft de consument dat de zak waarde heeft en zal hij sneller geneigd zijn om de zak te hergebruiken.

Welke tips kan u geven aan klanten die hun zakken altijd vergeten?

Voorzie op zoveel mogelijk plaatsen verschillende soorten zakken: In je rugzak/handtas, fietstassen, in de zak van je jas, in de koffer van je auto, in de keuken, in de hall, in de garage, kortom, op plaatsen waar je veel komt.   

Klanten kunnen ook zelf handige trucjes bedenken om de herbruikbare zak of een ander alternatief niet te vergeten: het standaard invullen op het boodschappenlijstje, een memo ophangen aan de frigo,…

                          

         

En wat als het verbod niet wordt nageleefd?

Als u dit verbod niet naleeft, riskeert u een boete en een strafrechtelijke sanctie.
De controle kan uitgevoerd worden door inspecteurs van Leefmilieu Brussel, alsook door personeelsleden van de gemeenten belast met het toezicht.

Meer informatie

Datum van de update: 09/10/2020