U bent hier

Afvalstoffen en milieuvergunningen (professionnels)

Produceert uw activiteit afvalstoffen ? Exploiteert u een inrichting voor inzameling van afvalstoffen?  Exploiteert u een afvalverwerkingsinstallatie? Dan speelt u een actieve rol in het afvalbeheer en kunnen uw acties de gezondheid en het leefmilieu beschermen. Op deze manier geeft u de voorkeur aan de gescheiden ophaling en het hergebruik van afval, u voorkomt of beperkt de schadelijke effecten van de productie en het beheer van afvalstoffen en u beperkt de globale impact van het gebruik van hulpbronnen.

Om uw verplichtingen inzake afvalbeheer na te komen, moet u de regels toepassen die zijn vastgelegd in het Brudalex-besluit.

Brudalex :

  • brengt de Brusselse wetgeving in overeenstemming met de Europese wetgeving;
  • vereenvoudigt en harmoniseert de procedures die verband houden met uw activiteit;
  • waarborgt de traceerbaarheid van de afvalstoffen en uniformeert de aangiftes die u moet doen;
  • promoot de circulaire economie.

Om u te helpen om uw verplichtingen na te leven, raadpleeg de ondernemersgidsen :

Sommige ondernemingen in Brussel voeren een recyclingsbehandeling of een andere behandeling voor nuttige toepassing uit op afvalstoffen waardoor zij niet langer afvalstoffen zijn. U vindt hier meer informatie over op onze pagina 'Einde-afvalfase'.

Indien u een bedrijf bent dat actief is in de circulaire economie is er een facilitator om:

  • u te helpen uw milieuverplichtingen na te komen: uw aanvraag van een milieuvergunning, een erkenning of registratie indienen, het einde van de afvalstatus aanvragen, het kwaliteitsbeheersysteem invullen ...  
  • en uw vragen over de reglementering betreffende afvalstoffen te beantwoorden.

Om u te helpen om u te ontdoen van uw afvalstoffen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, kan u voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de volgende lijsten raadplegen :

Datum van de update: 01/08/2022