« Cairgo Bike » : cargofietsen in Brussel voor een betere luchtkwaliteit

13/07/2020

Het project « Cairgo Bike » van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontving 4,7 miljoen aan Europese financiering. Het doel ? De luchtkwaliteit verbeteren door het gebruik van de cargofiets aan te moedigen voor het, zowel professionele als private, transport van goederen en personen.

De problemen inzake luchtkwaliteit in Brussel houden voornamelijk verband met het wegverkeer. Veel mensen bezitten en gebruiken nog steeds een auto of bestelwagen om hun kinderen, boodschappen, goederen, gereedschap te vervoeren, ... Een gewone fiets volstaat daarvoor niet altijd. De cargofiets is een uitstekend alternatief voor die transportnoden, waarbij tegelijk de uitstoot, de geluidshinder en verkeersopstoppingen worden beperkt.

Het potentieel is enorm: de jongste studies tonen aan dat 50 % van de leveringen met een cargofiets kunnen worden uitgevoerd en dat de cargofiets ook voor 75 % van de privéverplaatsingen geschikt is.

Een publiek-privaat partnerschap om de cultuur van de cargofiets ingang te doen vinden in Brussel

« Cairgo Bike » is het resultaat van een samenwerking tussen Brussel Mobiliteit, Leefmilieu Brussel, Brussel Economie en Werkgelegenheid, Parking Brussels, MOBI VUB, Pro Velo, urbike, Cambio, BePark en Remorquable.

Dankzij een aantal initiatieven zal dit project zorgen voor het ecosysteem dat nodig is om professionals en particulieren ervan te overtuigen de cargofiets te gebruiken: ontlenen van cargofietsen, groepsaankopen, opleidingen, terbeschikkingstelling van gedeelde cargofietsen en bijwagens, maar ook de aanleg van stalplaatsen voor cargofietsen op en naast de weg[PT1] . 

De impact op de blootstelling aan luchtvervuiling zal door Leefmilieu Brussel worden gemeten en Brussel Economie en Werkgelegenheid zal voorzien in premies voor de ondernemingen.

Het project dat over een periode van drie jaar zal worden uitgerold, wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) via het programma Urban Innovative Actions.

Datum van de update: 16/07/2020