U bent hier

Hoe wordt het bedrag van de boete berekend ? Welke criteria worden in acht genomen?

Bij overtreding van de geluidsnormen in verband met het luchtverkeer kan Leefmilieu Brussel, indien er geen strafrechtelijke procedure werd ingeleid, een alternatieve administratieve geldboete opleggen.

De criteria in verband met het luchtverkeer

Voor elke overschrijding van de geluidsnorm wordt een boete opgelegd.

 

 

  Ook andere criteria kunnen dit bedrag beïnvloeden :
De hoogte van de overschrijding  hoe meer het geluid de normen heeft overschreden, hoe hoger de boete zal zijn
De reikwijdte van de overschrijding  als dezelfde vlucht tot overschrijdingen in verschillende zones heeft geleid, wordt alleen de hoogste overschrijding bestraft (eenheid van overtreding), maar het bedrag kan worden verhoogd
Verzwarende omstandigheden  het bedrag kan worden verhoogd in geval van recidive
Verzachtende omstandigheden bepaalde elementen kunnen als verzachtende omstandigheden worden beschouwd, bijvoorbeeld als het een eerste en enige overtreding betreft of als de luchtvaartmaatschappij maatregelen heeft genomen om de geluidshinder van haar vluchten over het Gewest te verminderen.

Het bedrag van de boetes

Het bedrag van een administratieve geldboete voor een overschrijding kan oplopen tot 62.500 euro. In geval van recidive kan dit maximumbedrag worden verhoogd tot 125.000 euro. En als de feiten betrekking hebben op meerdere inbreuken, kunnen de bedragen per inbreuk worden opgeteld, met een maximum van 125.000 euro.

De beslissing tot alternatieve administratieve geldboete

Het bedrag van de geldboete en de redenen voor de beslissing worden vermeld in een beslissing tot administratieve geldboete die aan de betrokken luchtvaartmaatschappij wordt toegezonden. Dit document bevat alle elementen van het dossier (proces-verbaal, wijze van vaststelling, overtreden milieuvoorschriften, verweermiddelen, motivering, beroepsmogelijkheden, enz.) evenals een tabel waarin elke overschrijding van de normen met het bedrag van de bijbehorende geldboete wordt vermeld. Uitstel kan worden toegekend aan luchtvaartmaatschappijen die in de vijf jaar voorafgaand aan de vaststelling van de inbreuken geen andere administratieve geldboete of strafsanctie opgelegd hebben gekregen. 

De geldboete betalen en beroep aantekenen

Zodra de administratieve geldboete door Leefmilieu Brussel werd betekend, heeft de luchtvaartmaatschappij, zoals elke overtreder, 30 dagen de tijd om de betaling uit te voeren. Als de luchtvaartmaatschappij de boete wil betwisten, kan zij een beroep indienen bij het Milieucollege en vervolgens bij de Raad van State.

Om meer te weten raadpleeg de pagina over de boetes die verband houden met overtredingen inzake leefmilieu en dierenwelzijn.

Datum van de update: 06/08/2021