Ontdek in Brussel:

Net-Brussel : Recy-K

Het beheer van de site Recy-K werd toevertrouwd aan Brussel Ontmanteling, een 100% openbare dochteronderneming van het Agentschap Net Brussel.

Het project Recy-K is een experimentenplatform dat de vorm aanneemt van een open ecosysteem dat een veelvoud van actoren integreert afkomstig uit de verenigings- en institutionele wereld, de sociale en circulaire economie, onderzoekers, artiesten, een weinig gekwalificeerd publiek,....

Het is gebaseerd op 3 belangrijke pijlers:

 • De sociaaleconomische ontwikkeling, via de oprichting van nieuwe activiteiten, de opleiding van kansarmen en de tewerkstelling (volgens een principe van herindustrialisering van de wijk door de uitbouw van aanvullende productielijnen die fabricage en industriële processen combineren).
 • Een nieuwe visie op het milieu, waarbinnen het begrip “afval” niet meer als een probleem, maar als een middel, een grondstof moet worden beschouwd om deze nieuwe activiteiten te voeden.
 • Het behoud en de valorisatie van het lokaal cultureel patrimonium door de recuperatie en de omzetting van afval/grondstoffen met een hoge symbolische en culturele waarde.
« Recy-K Reuse, Repair, Recycle »

Om dit doel te bereiken wil Recy-K zich specialiseren in het ontwerpen van modellen, processen die het mogelijk maken nieuwe productielijnen te definiëren met de integratie van:

 • de analyse en karakterisering van de bronnen van huishoudelijke en professionele afvalstoffen/grondstoffen;
 • de afromende en vrijwarende inzameling van deze huishoudelijke en professionele afvalstoffen/grondstoffen;
 • de hertoepassing en het hergebruik van deze afvalstoffen/grondstoffen door de invoering van technieken van herstelling, omzetting, ontmanteling en relooking;
 • de herverkoop van deze omgezette afvalstoffen/grondstoffen.
   

VOLGENDE STAPPEN

 • Opstarten van “transversale proefprojecten”: AEEA, soepele plastic, hout,...
 • Deelname aan de ontwikkeling van innoverende economische modellen (innoverende overheidsopdrachten, omgekeerde logistieke systemen,...).
 • Opstarten van opleidingsprojecten (valorist-medewerker, gespecialiseerde valorist,...) .
 • Versterking van de lokale verankering (deelname aan de ontwikkeling van een consortium van lokale economie, onthaal van burgerinitiatieven,...).
 • Versterking van de samenwerkingen met de ondernemingen van de sociale economie en maatwerkbedrijven.

                         MEER INFO         
   
      Recy-K
      Birminghamstraat 102 - Fernand Demetskaai 55, 1070 Anderlecht
      Type actor : Naamloze Vennootschap
      Thematiek : Herstelling en hergebruik
      Afvalstroom : AEEA, plastic, hout, decors, meubilair,...
 

 

Adresgegevens

55 Fernand Demetskaai
1070 Brussel

News

 • 22/11/2021

  Aan alle trotse Brusselaars: verklein de afvalberg van jouw stad

 • 04/11/2021

  Voedselverspilling tegengaan: een gebaar binnen ieders bereik! Neem deel aan onze gratis workshops

 • 01/09/2021

  Dertiende editie van de Europese Week van de Afvalvermindering!

 • 23/06/2021

  Schrijf je in voor Food Waste Mission BXL, en verminder voedselverspilling met 30%!

 • 18/06/2021

  De evenementenagenda is er voor u!