Ontdek in Brussel:

CARIA Asbl

CARIA werkt via een proces van permanente vorming, erkend door de Franse Gemeenschap, rond sociale cohesie. De vzw organiseert alfabetiseringslessen en lessen Frans vreemde taal voor volwassenen die via de lessen Frans tot meer autonomie en actief burgerbewustzijn willen komen. Ze organiseert ook  huiswerkbegeleiding voor kinderen om hen te ondersteunen bij hun leerproces op sociaal, maatschappelijk, cultureel en artistiek vlak. Het gaat om een globaal begeleidingsproject met het gezin als voornaamste partner. CARIA organiseert voor alle doelgroepen en ter verankering van de sociale cohesie allerlei culturele, artistieke, creatieve en maatschappelijke activiteiten en uitstappen.

CARIA streeft al lange tijd naar een verantwoorde consumptie en vertaalt dit dagelijks in haar werking, maar ook via acties, workshops en specifieke animatieactiviteiten.

Sinds 2019 wil het team, dat uit 10 vaste werknemers en een dertigtal vrijwilligers bestaat, verder gaan in zijn aanpak door hier specifiek en proactief volwassenen (+/- 90 personen) en kinderen (+/- 80 personen) bij te betrekken die de vereniging actief bezoeken. Dit project zal plaatsvinden tijdens het academiejaar 2020-2021.

Het doel van het project is gebaseerd op de intentie van CARIA om de informatie van de Zero-afvalcampagne toegankelijk te maken voor een laaggeschoold publiek. 

CARIA werkt via permanente vorming, op basis van de kennis, praktijken, wensen, behoeften, vragen, reflecties, moeilijkheden van het publiek om samen met de vrijwilligers en de volwassen studenten de inhoud van de activiteiten samen te stellen. De kinderen en ouders van de huiswerkbegeleiding kunnen ook actief deelnemen aan de dynamiek van de vereniging. 

Er zijn tal van doelstellingen en stappen:  

 • De huidige praktijken en kennis van het publiek leren kennen. 
 • De deelnemers en vrijwilligers van CARIA sensibiliseren voor het begrip ‘ecoverantwoordelijkheid’: rol van de burgers, ecoconsumptie, uitdagingen en obstakels. 
 • Deelnemen aan de voorgestelde Zero-afvalanimatieactiviteiten die worden begeleid door externe partijen in de vereniging. 
 • Een grafische reflectie- en informatiegids creëren, in samenwerking met de volwassen deelnemers (alfabetisering, Frans als vreemde taal en workshops) en een graficus die vertrouwd is met de doelgroep die Frans leert. 
 • De praktijken inzake verantwoorde consumptie in CARIA verbeteren dankzij de deelname van ALLE actoren: werknemers, vrijwilligers, publiek. 
 • Animatieactiviteiten over het thema ‘Zero afval’ professionaliseren en vervolgens verduurzamen voor de volwassen doelgroepen en kinderen door de animatoren van CARIA.  

Een gids, een tool voor informatie, bewustmaking en Zero Afval-praktijken, zal beschikbaar zijn voor alle structuren die werken met een publiek dat vergelijkbaar is met dat van CARIA.

Adresgegevens

135 Hoogstraat
1000 Brussel
Email: caria135@asblcaria.be
Bekijk de afbeeldingen: 

News

 • 22/11/2021

  Aan alle trotse Brusselaars: verklein de afvalberg van jouw stad

 • 04/11/2021

  Voedselverspilling tegengaan: een gebaar binnen ieders bereik! Neem deel aan onze gratis workshops

 • 01/09/2021

  Dertiende editie van de Europese Week van de Afvalvermindering!

 • 23/06/2021

  Schrijf je in voor Food Waste Mission BXL, en verminder voedselverspilling met 30%!

 • 18/06/2021

  De evenementenagenda is er voor u!