U bent hier

Fonds voor internationale solidariteit

 

Oproep voor projecten 2019: van 1 april tot en met 30 juni

Het 'Fonds voor internationale solidariteit in de watersector' lanceert dit jaar zijn vijfde oproep voor projecten.

Voor de editie 2019 van de oproep voor projecten worden minimaal drie en maximaal vijftien projecten geselecteerd. Die projecten zullen voor 10 000 tot 100 000 euro gecofinancierd worden, binnen de grenzen van de beschikbare bedragen, voor een periode van een tot drie jaar, en voor zover de door dit mechanisme toegekende financiële bijdrage niet hoger is dan 80 % van het totaalbudget voor het project.

Het project moet voor minimaal 20 % worden gefinancierd door de organisatie die het project draagt en haar eventuele partners, ofwel via het eigen vermogen, ofwel via openbare steun die niet uitgaat van een gewestelijke openbare instelling van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

Vanaf 1 april vindt u hieronder het reglement van de oproep voor projecten 2019, samen met het kandidatuurformulier en bijlage 2: budget.

Terug op de editie 2018...

Voor de editie 2018 heeft VIVAQUA een totaalbudget van 341 648,06 euro (€) ter beschikking gesteld van het Fonds. Dit bedrag is het resultaat van een heffing van 0,005 euro op elke m³ water die tijdens het vorige boekjaar door VIVAQUA aan de gebruikers is gefactureerd. 

Er zijn bij het Fonds 16 cofinancieringsprojecten ingediend waarvan de projectdragers afkomstig zijn uit:

 • de verenigingssector (14 projectdragers)
 • de Brusselse openbare gemeentelijke sector (1 projectdrager)
 • de ngo-sector (1 projectdrager)

9 projecten hebben als doel bij te dragen tot de verbetering van de toegang tot drinkwater.

5 projecten betreffen de toegang tot drinkwater en de duurzame toegang tot adequate sanering; 2 projecten zijn gericht op de duurzame toegang tot adequate sanering.

Voor deze vierde editie heeft het Selectiecomité zeven projecten gekozen.

Samenvatting van de zeven gekozen projecten

Naam van het project

Veiligstellen van de drinkwatervoorziening voor de inwoners van de vier stadswijken van de gemeente Mali (Midden-Guinee)

Land

Guinee-Conakry

Plaats

Midden-Guinee, gemeente Mali

Projectdrager

Gemeente Elsene

Thema('s) van het project

De duurzame toegang tot drinkwater

Inhoud van het project

Het drinkwateraanvoernet en de bestaande voorzieningen in Mali verbeteren om de toegang tot kwaliteitsvol drinkwater voor de 11 692 inwoners van de 4 stadswijken veilig te stellen en zo hun levenskwaliteit op verschillende gebieden (gezondheid, hygiëne, onderwijs, ...) aanzienlijk te verbeteren.

De verschillende stappen zijn:

 • de herstelling van een bestaande maar niet-functionele boring, de installatie van een eerste pomp op zonne-energie en de aansluiting van de boring op een eerste watertoren, de zogenaamde 'tussenwatertoren', via 900 m leidingen
 • installatie van een ander pompsysteem op zonne-energie om het water terug te pompen naar de tweede watertoren, de zogenaamde 'distributiewatertoren'
 • installatie van een derde pomp op zonne-energie ter hoogte van de put met een grote diameter om het distributienet ter hoogte van de 'tussenwatertoren' te voeden.

Hoofddoel: het chronische watertekort bestrijden, waar de stadswijken van Mali vooral bij droogte mee kampen.

Tweede doel: de begunstigden van het project onmiddellijk inzetbare informatie- en bewustmakingstools verstrekken rond verschillende thema's in verband met rationeel watergebruik

Derde doel: bijdragen tot de preventie van watergerelateerde ziektes

Laatste doel: goed bestuur aanmoedigen

Aantal begunstigden

11 692 bewoners van vier stadswijken

Totaalbudget van het project in euro

58 875 euro

Totale cofinanciering van het fonds in euro

47 100 euro

Duur van het project

18 maanden

 

Naam van het project

Verbetering van de toegang tot drinkwater en de hygiëne in het district Gimbo (onderdistrict Keyi-Kello), zone Keffa in Ethiopië

Land

Ethiopië

Plaats

District Gimbo (onderdistrict Keyi-Kello), zone Keffa

Projectdrager

Vzw Caritas International

Thema('s) van het project

 • De duurzame toegang tot drinkwater
 • De duurzame toegang tot adequate sanering

Inhoud van het project

 • De bouw van één latrine
 • De inrichting van vier wasbekkens
 • De inrichting en bescherming van vier bronnen
 • De organisatie van tal van opleidingen en bewustmakingssessies om te garanderen dat de installaties goed worden onderhouden en verbetering van de praktijken inzake hygiëne en sanering

Aantal begunstigden

± 7 500 inwoners (1 500 gezinnen) rechtstreeks en 20 000 personen onrechtstreeks

Totaalbudget van het project in euro

133 335 euro

Totale cofinanciering van het fonds in euro

72 922,58 euro

Duur van het project

3 jaar

 

Naam van het project

Lubefu: drinkwater in de dorpen

Land

Democratische Republiek Congo

Plaats

Streek Lubefu, provincie Sankuru (Oost-Kasaï)

Projectdrager

Vzw Maison de la Femme (MAFE)

Thema('s) van het project

De duurzame toegang tot drinkwater

Inhoud van het project

Er zullen tien putten worden geboord om de bevolking van tien dorpen (welbepaalde dorpen in Lubefu) toegang te geven tot drinkwater (ongeveer 10 000 mensen). Afname van het aantal ziektes gerelateerd aan de kwaliteit van het water (waaronder onchocerciasis en trachoom, die tot blindheid leiden)

Aantal begunstigden

± 10 000 bewoners

Totaalbudget van het project in euro

96 000 euro

Totale cofinanciering van het fonds in euro

76 800 euro

Duur van het project

3 jaar

 

 

Naam van het project

Drinkwatervoorziening door middel van een hydraulische boring in de wijk Talangai in de gemeente N'sele

Land

Democratische Republiek Congo

Plaats

Gemeente N'sele, wijk Talangai (Kinshasa)

Projectdrager

Vzw Macedoine

Thema('s) van het project

De duurzame toegang tot drinkwater

Inhoud van het project

Er wordt voorgesteld een put te boren met roterende boorkop en boorslib tot een diepte van ± 120 m. Technologie die gekozen werd na analyse van de site en boorervaring in Mpasa, Bibwa (ten oosten van Kinshasa). Vijf waterpunten (fonteinen met zes kranen) worden bevoorraad met water uit de met een aggregaat geboorde put en dat zal worden getransporteerd via aanvoerleidingen (> minidistributienet).

Aantal begunstigden

2 000 bewoners

Totaalbudget van het project in euro

103 832 euro

Totale cofinanciering van het fonds in euro

66 452,48 euro

Duur van het project

1,5 jaar

 

Naam van het project

Boring van waterputten in de plattelandsgemeente Bemanonga in Madagaskar 

Land

Madagaskar

Plaats

Plattelandsgemeente Bemanonga, westkust van Madagaskar, regio Menabe (district Morondava)

Projectdrager

Vzw Association Belgique-Madagascar

Thema('s) van het project

De duurzame toegang tot drinkwater

Inhoud van het project

Boring van een put met een manuele pomp in vijf dorpen in de rimboe waar er geen watervoorziening is. Er wordt op geringe diepte geboord (ongeveer 20 m).

Opleiding van een dorpscomité voor waterbeheer (en een hersteller voor technische interventies) en het uitrusten met een onderhouds- en herstellingskit.

Bouw van een omheining rondom de putten

De vereniging zet een project voort dat in 2017 al werd gerealiseerd met behulp van het Fonds voor internationale solidariteit.

Aantal begunstigden

Moet worden verduidelijkt wanneer de dorpen worden gekozen

Totaalbudget van het project in euro

33 145 euro

Totale cofinanciering van het fonds in euro

25 000 euro

Duur van het project

17 maanden

 

Naam van het project

Verbetering van de dienstverlening 'drinkwater' en 'sanering' in een schoolomgeving in het kanton Zanguera te Togo

Land

Togo

Plaats

Maritime, kanton Zuanguera, dorpen Dangbéssito en Klikamé

Projectdrager

Vzw Go to Togo

Thema('s) van het project

 • De duurzame toegang tot drinkwater
 • De duurzame toegang tot adequate sanering

Inhoud van het project

Uitgaand van de vaststelling dat er een watergebrek is bij de scholing en re-integratie van jonge meisjes van het tehuis Foyer Antonio is het project bedoeld om het aantal medische raadplegingen als gevolg van watergerelateerde ziektes van de leerlingen van de zone van 70 naar 50 % terug te dringen, de prijs voor toegang tot water te verminderen, de zware watertaak van de leerlingen te verlichten en goede praktijken qua hygiëne en sanering te bevorderen.

Momenteel is er slechts één put, in de openbare lagere school van Dangbéssito, maar die is al meer dan 24 maanden buiten gebruik (geen beheerscomité en gebrek aan financiële middelen van het dorpscomité voor ontwikkeling (DRC).

In Klikamé: een openluchtput in het college als enige bron van drinkwatervoorziening, maar waarvan de kwaliteit en het debiet te wensen overlaten.

Het project beoogt de bouw en de herstelling van kunstwerken:

 • voor het college van Klikamé: bouw van een door mankracht aangedreven boring en van twee blokken van drie cabines ecosantoilettten en
 • voor de school van Dangbéssito: herstelling van een door mankracht aangedreven boring

Om de duurzaamheid van het project te verzekeren, is een opleiding van de begunstigden gepland. Er zullen twee watercomités en twee schoolcomités (WASH) worden opgericht.

Aantal begunstigden

De meisjes van de Foyer Antonio, de scholieren (school en college) + naburige gemeenschappen à 3 237 leerlingen: 1 728 vrouwen en 1 509 mannen

Totaalbudget van het project in euro

35 466,12 euro

Totale cofinanciering van het fonds in euro

28 373,00 euro

Duur van het project

13 maanden

 

Naam van het project

Inrichting van latrines in het sociaal-educatieve centrum Amizero

Land

Rwanda

Plaats

Stad Kigali, district Nyarugenge, sector Kanyinya, cel Nyamweru, dorp Mubuga

Projectdrager

Vzw Auto-Développement Afrique

Thema('s) van het project

De duurzame toegang tot adequate sanering

Inhoud van het project

Het project is bedoeld om de structurele omstandigheden qua hygiëne en sanering van de 400 kinderen van het centrum Amizero te verbeteren (via de bouw van een sanitair blok, dat bestaat uit: een verluchte put (die eenvoudig kan worden geleegd), zeven individuele latrines (verbeterde latrines die automatisch worden geventileerd) en een douchecabine, en de plaatsing van twee regenwatertanks (bevoorraad via een gecombineerd systeem van dakgoten en buizen die het water naar de tanks voeren) om het sanitair blok van water te voorzien) en de gewoonten van de kinderen te veranderen (in synergie met het Rwandese Rode Kruis en via de oprichting van 'saneringsbrigades').

Aantal begunstigden

400 kinderen

Totaalbudget van het project in euro

30 750 euro

Totale cofinanciering van het fonds in euro

25 000 euro

Duur van het project

1 jaar

 

Datum van de update: 27/03/2019
Contact: 

Het Fonds voor internationale solidariteit is een initiatief van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest dat gedragen wordt door VIVAQUA, de operator die verantwoordelijk is voor de distributie van drinkwater, en Leefmilieu Brussel - BIM.

Voor meer informatie over het Fonds voor internationale solidariteit verzoeken we u een e-mail te sturen naar internationale.solidariteit@vivaqua.be.