U bent hier

Mijn tuin

In een stadstuintje is het heerlijk toeven! Wij doen u graag enkele tips aan de hand om de natuur te verwelkomen en de biodiversiteit een boost te geven.

De aanplantingen

Kies streekeigen planten

Viooltjes, maagdenpalm, korenbloemen… inheemse planten zijn niet alleen mooi. Ze zijn ook het best aangepast aan ons klimaat, makkelijker te kweken en ze bevorderen de biodiversiteit: de juiste keuze dus!

Opgelet voor woekerplanten!

Sommige uitheemse planten zijn sterke woekeraars die inheemse soorten verdringen. We denken bijvoorbeeld aan de reuzenberenklauw, de Japanse duizendknoop en de reuzenbalsemien. Hou ze uit uw tuin!
De plantenkeuze

De aanleg

Laat houtstapeltjes liggen

Lieveheersbeestjes brengen er de winter door, egels bouwen er hun nest, insecten smullen hun buikje rond… Met een houtstapel of een oude boomstronk in de tuin viert de biodiversiteit hoogtij!

Plant een erehaag

Egelantier, rode kornoelje, klimop, haagbeuk… Een gemengde haag van inheemse planten geeft vogels en insecten een schuilplaats en voedsel.

Leg een natuurlijk vijvertje aan

Zet er streekeigen planten in, zoals iris, pitrus of klein kroos, en laat maar begaan! Voor u het weet krioelt het poeltje van het waterleven.
Natuurlijke tuinen

Zorg voor schuilplaatsen

Schuilplaatsen voor vleermuizen, insectenhotels, nestkastjes voor vogels… Het is niet zo moeilijk om dieren aan te trekken! Geef de vogeltjes te eten op barre winterdagen. De natuur zorgt voor de rest!
Voederen

Onderhoud

Natuurlijkvriendelijk onderhoud

Snoeien, wieden, enten… Kies bij voorkeur voor mechanische oplossingen, en vermijd pesticiden, insecticiden en meststoffen die de biodiversiteit schaden en vaak zelfs gevaarlijk zijn.
Gereedschap

Leg een composthoop aan

Uw organisch keuken- en tuinafval vergaat tot een natuurlijke meststof, van goede kwaliteit en volledig gratis. Bovendien wordt uw vuilniszak zo ook wat slanker!
Composteren 

Giet met regenwater

Vang het regenwater op in een put of in een paar emmers. Makkelijker kan niet én het kost niets: het water valt gewoon uit de lucht!
Water in de tuin

Hou het rustig

Uw buren houden niet van lawaai, en dieren ook niet! Kies dus bij voorkeur voor stille of zelfs mechanische maaiers en andere machines. En geniet van de rust!
Geluidshinder

Datum van de update: 15/07/2021