U bent hier

De risico's beperken

Synthetische pesticiden spelen een uitgelezen rol in de landbouw en in tal van industrieën. Ze worden in grote hoeveelheden ingezet voor tal van functies.

Sinds de jaren 1970 trekken heel wat wetenschappers en burgergroeperingen echter aan de alarmbel: de impact van die stoffen op het leefmilieu wordt steeds zorgwekkender, met name voor de natuur (vogels, bijen en insecten in het algemeen, amfibieën, vissen, zoogdieren... waaronder ook de mens!). Er bestaat nu voldoende bewijs voor de luchtverontreiniging, de vernietiging van het bodemleven of de vermindering van de vruchtbaarheid van diersoorten.

Als we het hebben over de impact op de gezondheid van de mens, mogen we niet vergeten dat we bijna voortdurend worden blootgesteld aan pesticiden. En dat is wellicht niet ongevaarlijk. Hoewel het voor de meeste producten om erg kleine dosissen gaat, die lager liggen dan de veiligheidsdrempels die voor die bepaalde stof werden vastgesteld, is nog weinig bekend over het cocktaileffect (vermenging van en interactie van al die stoffen). Ook moet een onderscheid worden gemaakt tussen de acute effecten (snel, plots en dus goed zichtbaar: hoofdpijn, huiduitslag en contactallergie, vergiftiging, spijsverteringsproblemen, misselijkheid en braken, enz.) en de chronische effecten, die veel moeilijker vast te stellen zijn (voedselintolerantie en -allergie, kanker, neurodegeneratieve ziekten, verminderde vruchtbaarheid, enz.).

Datum van de update: 28/09/2020