U bent hier

De fytolicentie (professionnels)

Om de bescherming van de gezondheid en het leefmilieu te verhogen, legt Europa de professionele gebruikers en verdelers van gewasbeschermingsmiddelen een opleiding en certificering op.

Om aan deze verplichting te voldoen, heeft België de fytolicentie  in het leven geroepen, een certificaat dat de minimale kennis van iemand bewijst inzake producten, gebruikstechnieken, alternatieve methoden en de bescherming van de gezondheid en het leefmilieu.  Er bestaan 4 soorten:   P1 (assistent professioneel gebruik), P2 (professioneel gebruik), P3 (distributie van of voorlichting over producten voor professioneel gebruik), NP (distributie van of voorlichting over producten voor niet-professioneel gebruik).

De fytolicentie is verplicht sinds 25 november 2015.

Wie moet een fytolicentie hebben?

De fytolicentie is een professioneel certificaat, dus niet voor particulieren.

Dit certificaat is onontbeerlijk voor iedereen die gewasbeschermingsmiddelen gebruikt, koopt, opslaat of verkoopt in het kader van zijn beroepsactiviteiten, zelfs als dat enkel bij gelegenheid gebeurt.  

Opgelet, aangezien de biopesticiden en de producten die in de biologische landbouw worden gebruikt bij de gewasbeschermingsmiddelen zijn ingedeeld, is de fytolicentie ook vereist om ze in een  professioneel kader te gebruiken!

Hoe verkrijgt u een fytolicentie?

De fytolicentie wordt door de FOD Volksgezondheid en Leefmilieu afgeleverd aan natuurlijke personen die ouder zijn dan 18, op basis van geldige diploma's uitgereikt door het gewoon onderwijs of een attest dat bewijst dat men geslaagd is voor een examen dat door de Gewesten werd georganiseerd. De aanvragen moeten worden ingediend via een speciale website van de federale overheid.

Datum van de update: 28/09/2020