U bent hier

Speelpleinen

De kaart is momenteel niet beschikbaar.

Op de interactieve kaart van zijn website geeft Leefmilieu Brussel een 300-tal in Brussel geïnventariseerde gewestelijke en gemeentelijke speel- en sportpleinen weer.

De symbolen in kleur op de kaart duiden de 42 speel-sport-terreinen aan waarvoor men een volledige beschrijvende fiche kan raadplegen. Om de informatie te krijgen, volstaat het te klikken op het symbool in de legende en vervolgens op de spelsymbolen op de kaart.
Voor de andere terreinen die door dezelfde symbolen in grijze tinten op de kaart worden aangeduid, vindt men elementaire info zoals de leeftijdscategorie, de sportvelden…

Men kan eveneens de kaart vergroten en op de wijken inzoomen.

Datum van de update: 05/11/2021