U bent hier

Het Ursulinenplein

In de Marollen is het Ursulinenplein uitgegroeid tot een "hotspot" van de Brusselse stadscultuur. Het plein illustreert bovendien wonderwel de participatieve aanpak die door Leefmilieu Brussel gehanteerd wordt bij de renovatie van verwaarloosde ruimten die de bevolking zich dan vervolgens opnieuw kan toe-eigenen.

Het vertrekpunt

De aanleg van de Noord-Zuid-treinverbinding heeft duidelijk sporen nagelaten in het Brusselse stedelijke landschap en de degradatie veoorzaakt van verschillende ruimten. Dat was onder meer het geval voor het Ursulinenplein, gelegen boven de tunnel van de NMBS, tussen de Ursulinen- en de Kapellestraat. Wat dolomiet, enkele bomen, een beetje beplanting, kortom een plaats zonder enige werkelijke stedelijke of landschappelijke waarde. Op dat ogenblik krijgt Leefmilieu Brussel een vraag vanuit de hoek van de skateboarders om een ruimte in te richten, waar ze naar hartenlust zouden kunnen skaten...

De participatieve aanpak

  • Leefmilieu Brussel stelde de vzw “Recyclart”, die de twee aangrenzende lokalen van het voormalige station gebruikt, tot projectmanager aan. Zij kreeg de opdracht om van het Ursulinenplein een openbare ruimte te maken, die volledig in het teken staat van het skateboarden, het rollerskaten en het BMX’en; een project dat zich perfect dient in te passen in de stad en de wijk, en op de goedkeuring van de buurtbewoners moet kunnen rekenen.
  • Er werd een ideeënwedstrijd georganiseerd voor jongeren onder de 25 en voor studenten van de richtingen kunst, architectuur en stedenbouw.
  • Naarmate de participatieve aanpak vorderde, evolueerde ook het weerhouden project, in functie van de opmerkingen van de kinderen (workshops met de nabijgelegen scholen), de omwonenden, de bewoners en verantwoordelijken van het rustoord Ter Ursulinen, de vertegenwoordigers van de NMBS, de gemeentelijke overheden en, natuurlijk, de skateboarders, BMX’ers en rollerskaters zelf die de plaats uiteindelijk zullen gebruiken.
  • Recyclart organiseerde verschillende brainstormsessies.
  • De ouderen van het rustoord Ter Ursulinen werden betrokken bij de aanleg van de site: infosessie, skateboarddemonstratie, …
  • Het plein is weliswaar op de eerste plaats, maar zeker niet alleen, bestemd voor skateboarders: banken en rustplaatsen verwelkomen ook andere bezoekers. Bovendien werd elk inrichtingsdetail speciaal bestudeerd om tegemoet te komen aan de behoeften van de verschillende doelgroepen.

Het dagelijkse reilen en zeilen

Op het Ursulinenplein geven jonge skaters hun kennis en kunde door aan nog jongere kinderen via skateboardinitiaties. Verder worden er hier ook verschillende culturele evenementen georganiseerd en vinden groot en klein elkaar hier één keer per jaar muzikaal tijdens het jaarlijkse feest dat voortaan in het park doorgaat. Een bijzondere aandacht gaat bij dit alles tevens uit naar de samenwerking met het vlakbij gelegen rustoord.
Ten slotte wordt elk jaar ook de muurschildering vernieuwd die de inrichtingen versiert. Dit gebeurt via een projectoproep die door Brusk wordt georganiseerd en zich richt tot graffitikunstenaars, straatartiesten en schilders. Het resultaat hiervan wordt telkens officieel voorgesteld tijdens het feest van de Ursulinen.

Datum van de update: 05/05/2022

Documenten: