U bent hier

Parken op maat van de gebruikers

Eén van de prioriteiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering is bij te dragen tot de heropleving van de kwetsbare en moeilijke wijken in de stad en de levenskwaliteit in deze buurten te verbeteren.

Tegen die achtergrond en in het kader van de opdrachten die het Instituut toebedeeld kreeg, opteerde Leefmilieu Brussel ervoor om in deze sterk verstedelijkte zones met een grote bevolkingsdichtheid nieuwe groene ruimten voor de buurt te creëren. Maar niet om het even hoe.

Opdat de plaatselijke bevolking zich goed zou voelen in deze parken, opdat ze zich er in zou terugvinden, opdat ze van deze ruimten het epicentrum van een heel sociaal leven zou maken, opdat ze zich deze parken zou toe-eigenen en er zorg voor zou dragen, dient ze betrokken te worden bij hun ontwerp, hun uitvoering en hun beheer. Dat is de kans die Leefmilieu Brussel haar biedt. De participatieve aanpak die het Instituut hanteert bij de inrichting van dit type van groene ruimte, is een uitstekende manier om de dialoog op gang te trekken, sociale contacten aan te knopen en een positieve toe-eigening van de ruimte aan te moedigen. Het vertrekpunt bij dit alles is dat de mens centraal staat.

Het Bonneviepark, het Dauwpark, het Ursulinenplein, het Gaucheretpark, de tuinen van het Tillensblok alsook het park van de Hallepoort illustreren verschillende facetten van deze participatieve aanpak en de sociale dynamiek waarvoor Leefmilieu Brussel zodoende hielp zorgen.

Datum van de update: 28/05/2021